Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie 12.2016

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance grudzień 2016 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

grudzień-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

31

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

0

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

9

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

13

Razem

53


ZESTAWIENIE MANDATÓW

grudzień-ilość

pouczenia

17

mandaty

1

Razem

18

 

INNE CZYNNOŚCI

grudzień-ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

6

Patrole piesze Straży Gminnej

0

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

250

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

9

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

10

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

14

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

3

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

3

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

7

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

11

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

0

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

319


                                                                                                    


Sporządził: Robert Sawicki

Komendant SG                                                                                       

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31