Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie roczne 2015

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

za  rok 2015 r.

 

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

Rok 2015 -ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

352

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

37

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

78

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

416

Razem

883


ZESTAWIENIE MANDATÓW

Rok 2015 -ilość

pouczenia

518

mandaty

112

Razem

630

 

INNE CZYNNOŚCI

Rok 2015 -ilość

Wspólne służby z Policją

41

Patrole piesze Straży Gminnej

111          

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

115

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

1 335

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

221

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

691

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

27            

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

32

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

51

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

29

Usuwanie wraków pojazdów

2

Usuwanie truchła zwierzyny

28            

inne

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

990

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

36

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

12

Prelekcje i pogadanki w szkołach

25

Razem

3 746

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30