Ostrzeżenia Pogodowe

Środa - 17.07.2019

Sprawozdanie I-sze półrocze 2015

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

CZERWIEC  2015 ROK, ORAZ PODSUMOWANIE I- go PÓŁROCZAZESTAWIENIE INTERWENCJI

Czerwiec-ilość

6 m-cy ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

26

177

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

1

12

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

6

43

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

116

260

Razem

149

498

 

ZESTAWIENIE MANDATÓW

Czerwiec-ilość

6 m-cy ilość

pouczenia

19

399

mandaty

0

107

Razem

19

506

 

INNE CZYNNOŚCI

Czerwiec-ilość

6 m-cy ilość

Wspólne służby z Policją

0

16

Patrole piesze Straży Gminnej

11

38

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

3

82

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

111

476

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

4

79

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

31

166

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

5

10

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

2

18

Inne istotne czynności, jak:

 

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

0

23

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

2

20

Usuwanie wraków pojazdów

0

2

Usuwanie truchła zwierzyny

1

13

inne

 

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

69

869

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

2

14

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

2

12

Prelekcje i pogadanki w szkołach

15

15

Razem

258

1 853

RAZEM

2 857

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31