Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 12.2015

 

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance

grudzień  2015 r.


ZESTAWIENIE INTERWENCJI

grudzień-ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

20

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

3

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

4

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

15

Razem

42


ZESTAWIENIE MANDATÓW

grudzień-ilość

pouczenia

12

mandaty


Razem

12

 

INNE CZYNNOŚCI

grudzień-ilość

Wspólne służby z Policją

8

Patrole piesze Straży Gminnej

6

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

147

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

15

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

77

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)


Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

3

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

5

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

2

Usuwanie wraków pojazdów


Usuwanie truchła zwierzyny

4

inne

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

18

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych


Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

2

Prelekcje i pogadanki w szkołach

4

Razem

296


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30