Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 10.2016

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (październik 2016).


1. I. Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe rozpoczęte i kontynuowane są w miesiącu październiku br., wg planu przedkładanego Radzie Gminy w III kw 2016 roku. Zakładamy wybudowanie dróg na: Oś. 8 Marca w Kobylance, ul. Bocznej w Zieleniewie oraz wybudowanie drogi gminnej nr DG-450001Z relacji Cisewo – Wielichówek.


2. II. Rowy melioracyjne

Można powiedzieć, że zakończono wreszcie prace komunalizacyjne w przedmiocie przejęcia własności nad rowami melioracyjnymi (ciekami wodnymi). Z uwagi na chaos panujący w tej dziedzinie na terenach administrowanych przez samorządy lokalne od chwili wejścia w życie ustawy samorządowej w latach 90’tych XX wieku, czego patologicznym wymiarem niech będzie dla Kobylanki przykład budowy fundamentu murów ogrodzeniowych na osi rowu melioracyjnego w Morzyczynie należało stworzyć komplementarny system administrowania tym zasobem. Przyczynkiem do stworzenia systemu jest tytuł własności. Prace poza trudnymi wyjątkami są zakończone. Od II kwartału 2017 roku przewidujemy stworzenie stanowiska urzędniczego w zakresie którego będzie odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę wodną na terenie Gminy Kobylanka.


3. III. Opóźnienie strategii rozwoju gminy.

Z uwagi na weryfikacje kosztorysowe niektórych zakresów rzeczowych objętych Strategią Gospodarczą, szczególnie wodociągi i kanalizacja opóźnia się przedłożenie Radzie Gminy przedłożenie takiego dokumentu do zatwierdzenia i włączenia go do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin przewidywany to I kwartał 2017 roku.


4. IV. Oświetlenie uliczne.

Zakończono sesje wyjazdowe po terenie całej Gminy w obecności przedstawicieli Operatora ENEA, tj., strony odpowiedzialnej za oświetleniowy majątek komunalny który znajduje się pod postacią punktów oświetlenia ulicznego. Wyjazdy maiły na celu zoptymalizowanie potrzeb jakie występują na terenie Gminy w przedmiocie oświetlenia drogowego. Siatka dodatkowych punktów oświetleniowych zostanie określona w Strategii Gminy i sfinansowana z podwyższonej stawce opłaty za energię.


5. V. Wyniki finansowe

Zadłużenie gminy jak przewidywano na początku bieżącego roku budżetowego , w miesiącu październiku 2016 spadło - po raz pierwszy od roku 2008, czyli od 8 lat - do bezpiecznego poziomu poniżej 50%. Wynosi obecnie 49%.


Nadwyżka operacyjna wyniosła = 2 270 402,88 zł.

Wynik budżet wynosi = 3 174 520,31 zł


Z danych otrzymanych w październiku br., z ministerstwa finansów, wynika że udział podatków PIT dla Gminy Kobylanka został podniesiony na rok 2017 do wartości 6.097.000. Ta sama pozycja tj. udział gminy w podatku Skarbu Państwa w roku 2016 wyniósł dla Kobylanki 4.596.000 zł.


Udział kosztów oświaty w budżecie gminy w roku 2016 zmalał do wielkości 21.6%. Analogiczne pozycje kosztowe w roku 2014 wynosił 36% ogółu budżetu, a w roku 2015 wyniosły 29%. Widoczna jest znaczna tendencja zniżkowa udziału kosztów oświaty w wydatkach budżetu ogółem. Pierwszym tego powodem tego jest odczuwalny wzrost liczby uczniów w klasach gimnazjalnych a także przeprowadzona w roku ubiegłym weryfikacja kadry nauczycielskiej i administracyjnej.


W roku 2017 Gmina Kobylanka wraca ponownie do płacenia podatku solidarnościowego zwanego – podatkiem Janosikowym. Podatek ten zapłacony został po raz pierwszy przez Gminę Kobylanka w roku 2003. Płacony był do roku 2011. Jego obecność jest przejawem zasobności Gminy, biorącej się z pozytywnego gospodarowania swoimi aktywami. Jego wielkość dla roku 2017 została określona przez Ministra Finansów na poziomie 333 tys zł.


 

Mirosław Przysiwek

 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30