Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie 11.2015

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy (listopad 2015).


Wykonanie remontów dróg: Miesiąc listopad rozpoczyna -na ile jest to możliwe finansowo -przygotowanie sieci dróg, szczególnie gruntowych do możliwości eksploatacyjnych w okresie zimowym. Spośród dróg gminnych zaliczonych do wszystkich klas i kategorii wykonano modernizacji remontów, napraw, wzmocnień w ilościach jak niżej.
1) Łączna długość dróg publicznych kategorii gminnej 30km (bez Szczecińskiej) w tym 17 km o nawierzchni bitumicznej.


2) Łączna długość dróg wewnętrznych gminnych 121 km, w tym około 2km o nawierzchni bitumicznej.


3) Wykonane modernizacje i remonty:

- o nawierzchni bitumicznej (publiczne i wewnętrzne z 10’tką): długość dróg ok. 26 km . Poddano remontom cząstkowym w dwóch etapach (wiosna i jesień)26 km dróg. Koszt remontów to ok. 75000,00 zł. Wbudowano ok. 90 ton materiału. Remontowane drogi to: Motaniec – Zieleniewo (10-tka), Morzyczyn – Jęczydół, Jęczydół – Bielkowo, Bielkowo – Rekowo, Cisewo i drogi wewnętrzne Morzyczyn i Zieleniewo.


- o nawierzchni kostkowej =0,111 km.


- o nawierzchni brukowej:długość dróg to 700m (Kobylanka Wyszyńskiego i Rekowo). Poddano remontom i naprawom 200m w Rekowie. Koszt zakupu 75 ton frezu 4612,50zł (prace wykonało sołectwo, tym frezem uzupełniono zadolenia również na pozostałych drogach w Rekowie)


- o nawierzchni gruntowej, w tym tłuczniowej:długość wszystkich dróg ok. 130km.


- poddano remontom i naprawom (wiosna i jesień) następujące drogi: os. Zielone, ul. Jeziorna w Kobylance, Cisewo, Niedźwiedź przy posesji 33H, łącznik Jeziornej i Nad Miedwinką, ul. Długa, ul. Fieldorfa i Pileckiego, Chrobrego,Sosnowa, os Południowe w Morzyczynie, ul. Popiełuszki, Wakacyjna w Zieleniewie, Wielichówek, długość remontowanych dróg: ok. 6 km, wbudowano około 380ton przemiału budowlanego betonowego, koszt remontów: około 55000,00 zł


- Poddano modernizacji:

  • ul.Popiełuszki: wykonanie nawierzchni drogowej z destruktu asfaltowego (frezu), 1016m, 5290m2, kwota 337747,05zł,
  • ul. Chrobrego w Morzyczynie : 335m, 1785m2, I etap: wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym (frezem),kwota 59319,02 zł, II etap (wiosna 2016r): ułożenie dwóch warstw mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno, kwota 78000,00zł, łączny koszt około 138000,00zł.


4) Zestawienie remontów:

Lp.

Rodzaj nawierzchni drogi

Długość remontowanej nawierzchni

Ilość wbudowanego materiału

Koszt remontu

1.

bitumiczna

26km

90ton

75000,00 zł

2.

bruk ( w tym pozostałe drogi w Rekowie)

200m bruku i 500m gruntu

75ton

4612,50 zł

3.

gruntowe (w tym tłuczniowe)

6km

380 ton

55000,00 złProgram Rozwoju Lokalnego: Stworzono podstawy pod opracowanie nowego programu rozwojowego dla gminy Kobylanka do roku 2025. Rozwój planowany jest w różnych obszarach funkcjonalnych Gminy i na różnych kierunkach inwestycyjnych z uwzględnieniem oddziaływania zamierzeń inwestycyjnych na możliwie największą część wspólnotową.

 

W zakresie sportu, turystyki i rekreacji uwzględnia się :

Morzyczyn; Promenada

Przebudowa widowni (budowa stanowiska "Media")

Budowa zadaszenia muszli koncertowej

Modernizacja oświetlenia

Modernizacja elementów małej architekturySzlaki rowerowe. (planów

Morzyczyn; targowisko

Bielkowo; budowa kompleksu "orlik"- boisko wielofunkcyjne

dz. 158 obręb Bielkowo, byłe kółko rolnicze

Kobylanka; budowa kompleksu "orlik"- boisko wielofunkcyjne

dz. 124 ANR, k/os. Zielonego

Kunowo; budowa kompleksu "orlik"- boisko wielofunkcyjne

dz. 160 obręb Kunowo przy szkole

III cz. spacerowa promenady (kier. osiedle GoldenGarden)

część dz. 225 obręb Morzyczyn i dz. 513

część dz. 225 i dz. 513 obręb Morzyczyn (kierunek GoldenGarden)

 


W zakresie ochrony środowiska.

Niedźwiedź - Gajęcki Ług; wodociąg.

Reptowo, kierunek za torami PKP; kanalizacja.

Reptowo, kierunek Niedźwiedź; kanalizacja.

Niedźwiedź miejscowość; kanalizacja.

Morzyczyn Brzozowa i Wyszyńskiego - kanalizacja

Kobylanka; cmentarz komunalny

zakupy gruntów

rozbudowa cmentarza

Zagospodarowanie miejsc pocmentarnych

m. Kobylanka

m. Rekowo

 

W zakresie edukacji i wychowania

Kunowo; rozbudowa SP.

Kobylanka; rozbudowa SP.

Reptowo; przebudowa SP (ZSP).

Morzyczyn; budowa centrum szkoleniowe żeglarstwa śródlądowego

 

W zakresie dziedzictwa kulturowego

Kunowo; remont kościoła

Kunowo; renowacja murów kamiennych.

Rekowo; zabytkowa zabudowa okolnicy wsi.

infrastruktura komunikacyjna z odwodnieniem

odtworzenie murów kamiennych

park pamięci kultury cysterskiej

Kobylanka;

park pamięci w miejscu dawnego cmentarza ewangelicko-katolickiego.

Kobylanka teren przy kościele

Jezdnia starobruk i chodnik oraz parking, południowa część nieruchomości kościelnej

 

 

 

W zakresie dróg, chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych

Reptowo-Kobylanka, ciąg pieszojezdny

Kobylanka-Jęczydół; budowa drogi. ul. Jeziorna

droga

ciąg pieszy

Kobylanka; budowa drogi (Oś. Zielone)

droga

ciąg pieszy

Jęczydół;budowa drogi (kier. Strzelnica)

Cisewo-Wielichówko; modernizacja drogi

Morzyczyn-Reptowo; modernizacja drogi (do GPZO)

Morzyczyn; zespół parkingów samochodowych

działki koła kościoła dz.195/5, 195/6, 198/1, 198/2, 196/1, 198/9, 196/2, 197/1, 197/6, 196/4, 197/4, 197/7, 198/10, 198/6, 196/5, 198/4, 198/5, 198/8, także parking dz. 448/8, przy Miedwince

Zieleniewo; (łącznik z Popiełuszki działek geod nr 44; ZRID)

Miedwiecko; modernizacja ul. Brzozowej, droga poboczem nieutwardzonym.

Reptowo; (parking samochodowy k./kościoła dz.geod.94)

Reptowo-Zatorze; budowa kompleksu ciągów pieszo-jezdnych

Morzyczyn; modernizacja ul. Długiej. (+ok. 52wjazdy*50m2)

Kobylanka, parking przy cmentarzu komunalnym dz. 279/6

Niedźwiedź (kierunek droga S-10), dz. 209/1 (???).

 


W zakresie wykupu nieruchomości pod sieć drogową

Kobylanka (wg oceny mpzp, kier.Jęczydół)

długość (m)

powierzchnia z mpzp (m2)

cz. I ulica Magellana

1 449

23 184

cz. II wg załącznika mapowego

426

6 816

cz. III wg załącznika mapowego

471

6 594

cz. IV wg załącznika mapowego

442

11 492

cz. V wg załącznika mapowego

443

6 202

cz. VI wg załącznika mapowego

534

8 544

suma

3 765

62 832

Kobylanka (kier.na Biekowo, ter.przemysł. netto)

2 736

54 720

Niedzwiedz (wg oceny mpzp)

cz. I wg załącznika mapowego

596

5 960

cz. II wg załącznika mapowego

481

5 772

cz. III wg załącznika mapowego

460

5 520

cz. IV wg załącznika mapowego

606

7 272

cz. V wg załącznika mapowego

893

13 395

cz. VI wg załącznika mapowego

825

9 900

cz. VII wg załącznika mapowego

1 419

17 028

cz. VIII wg załącznika mapowego

632

7 584

cz. IX wg załącznika mapowego

409

4 908

cz. X wg załącznika mapowego

406

4 872

cz. XI wg załącznika mapowego

402

4 824

cz. XII wg załącznika mapowego

506

8 602

suma

7 635

95 637

Jęczydół (wg oceny mpzp)

cz. I wg załącznika mapowego

280

3360

cz. II wg załącznika mapowego

774

9228

cz. III wg załącznika mapowego

241

2892

cz. IV wg załącznika mapowego

267

3204

Suma

1562

18774

(II.05.) Zieleniewo (ul. Cicha, dz.147,145,139,172)

425

3144


W zakresie dotacji do zadań innych podmiotów (partycypacje w inwestycjach na majątku obcym)

Kunowo; w łączności z Starostwem Stargard.

Bielkowo; w łączności z WZDP Koszalin

Zieleniewo-Motaniec; w łączności z WZDP alternatywnie Starostwem.

 

W zakresie kultury i sztuki

Kobylanka; Gminne Centrum Kultury (zach./os.Zielonego)

Jęczydół; budowa świetlicy wiejskiej

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowie

 

W zakresie budownictwa socjalnego

Kobylanka; (dawne boisko sportowe)

3x1os, 1x4os, 1x2os

Kobylanka; (rejon na wsch. os.Zielonego)

2x1os, 1x4os, 1x3os

Morzyczyn; rejon ul. 3 maja.

1x1os, 2x2os, 1x3os

Reptowo; Zatorze, kierunek na torfownię

2x2os, 1x3os

Razem

6x1os, 5x2os, 3x3os, 2x4os

 

W zakresie budowy infrastruktury komunalnej pod obsługę Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Reptowo budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej dz. 149/3 pow. 91000m2

Miedwiecko centrum parkingowo przesiadkowe

dz. 32/4 własność ANR

W zakresie inwestycji będących w toku. Wykupy wierzytelności.

modernizacji świetlicy, Reptowo. Inwestycja do roku: 2018. Koszt pozostały 285,40 tys.

rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kobylance. Inwestycja do roku:Koszt pozostały 145,14 tys.

przebudowa budynku UG, Kobylanka. Inwestycja do roku: Koszt pozostały 494,24 tys.

budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance. Inwestycja do roku: Koszt pozostały 131,73 tys.


W zakresie inwestycji zrealizowanych drogą porozumień .

Inland (Oś. Horyzont)

551 448,00

2015 - 2017

Domy Nad Miedwiem (Oś. Europejskie i os. Kryształowe)

835 640,00

2015 - 2017

Połtarzycki Jarosław (Zieleniewo sieć wod-kan)

71 031,00

2016.

Lagner Irena (Jęczydół dz. 107/24, sieć wod - kan)

62 490,50

2016.

Kiełbania Tarnawski (Niedźwiedź sieć wodociągowa)

14 620,00

2016.

Majchrzak Agata (Bielkowo 281/9, sieć wodociągowa)

4 824,00

2016.

Cegielski Tadeusz (Niedźwiedź 207 i 314/24, sieć wodociągowa)

7 886,00

2016.

suma

1 547 939,50

2016.Kontrola RIO: W miesiącu listopadzie Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę. Kontrola, z zakresu kontroli doraźnych objęła analizę całości gospodarki finansowej z wyraźnym uwzględnieniem zadłużenia przełomu roku 2014 oraz całości roku 2015.Ustalono, że suma pozostających do spłat pożyczek i kredytów na koniec IV kw. 2014 wynosiła 15,95 ml zł. W całym roku 2015 spłacono 1,41 mln zł.Wspomnieć należy, że właśnie na koniec IV kw 2014 roku poza wymieniona kwotą ogólnego zadłużenia z tytułu jak wyżej, pozostawało także zadłużenie w rachunku bieżącym na kwotę 1,5 mln zł.Na koniec okresu III kw roku 2015 RIO potwierdza zadłużenie na wysokość wyniosła 14,14 ml zł. Za trzy kwartały 2015 roku spłata rat kredytów i pożyczek wynosi1,81 mln zł. Dług na rachunku bieżącym nie występuje, spłacony w I kw 2015 roku. Na koniec 30 września 2015 roku Gmina posiadała1.760.763,52 wolnych środków finansowych zdeponowanych na rachunku bankowym, w tym na lokatach 700 tys zł.

 

Wezwanie do sądu:Wpłynął drugi już w roku bieżącym wniosek aby sprawy gminne rozstrzygnął wojewódzki sąd administracyjny. Pierwszy dotyczył wypłat ekwiwalentów dla członków OSP z naruszeniem prawa. Skierowany został przez Prezesa Gminnego OSP Dariusza Zagrodzkiego.Obecny wniosek złożony jest przez:
Najogólniej skarżący wnosi o:

 


Skarga dotyczy w szczególności.

Fragment ….. 

Rozpoznanie przez Sąd Administracyjny skargi na bezczynność wójta Gminy Kobylanka.

W październiku br. Dariusz Zagrodzki , mieszkaniec Bielkowa, złożył skargę na bezczynność wójta gminy Kobylanka w treści: Skarga

2.XII.2015 roku Wojewódzki sąd Administracyjny rozpoznał skargę i uznał ją za niedopuszczalną ostatecznie odrzucając ją stosownie do art. 58 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Spotkanie z Prezesem MPGK – operatorem oczyszczalni: Korespondencja w temacie braku zgody Rady Gminy na wysokość stawki za ścieki i w konsekwencji nie podjęcie uchwały przez RG o wysokości tych stawek,wszystko to stała się przyczyną,iż racje Gminy poddane zostały ocenie przez Zarząd MPGK i rozważana jest możliwość poszukiwania innych metod oceny kosztowej ścieków dla partnerów wchodzących w skład stargardzkiej aglomeracji ściekowej. Rozmowy takie będą kontynuowane a wynik będzie zaprezentowany podczas przedkładania propozycji na rok 2016.


Rozprawa administracyjna w sprawie kopalni torfu. 18.XI., odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca wydania decyzji administracyjnej – środowiskowej zezwalającej i ustalającej warunki eksploatacyjne torfu w Reptowie. Na spotkaniu podniesione zostały przez Klub Przyrodników z Świebodzina argumenty, iż bilans hydrologiczny został sporządzony wadliwie co może mieć negatywne następstwa dla odradzających się ekosystemów poeksploatacyjnych. Zdaniem do rozpatrzenia i uwzględnienia podczas procedowania nad decyzją powinno stać się także dokładne zanalizowanie bilansu wód odpływających z terenu kopalni grawitacyjne systemem rowów melioracyjnych. Argument nie tyle skierowany został do właściciela kopalni, co dotyczył zapytań kto i jak i z uwzględnieniem jakich okoliczności reguluje wysokość zastawek posadowionych na rowach melioracyjnych. Sprawę tą omówił przedstawiciel N-ctwa, właściciel zastawek.


Sport w Gminie Kobylanka –prognozy na rok 2016. Od wrześnie br., toczy się publiczna dyskusja nad sposobem i modelem zarządzania kulturą fizyczną w Gminie Kobylanka. Odbyło się kila spotkań z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów i stowarzyszeń. Dyskutuje wskazują i promują ideę utworzenie Zarządu Gminnego Sportu jako jednostki publicznej, społecznej, kreującej model kultury fizycznej i sportu oraz pełniącej rolę jednostki opiniująco-zarządzającej dla budżetowych środków publicznych kierowanych na rzecz gminnego sportu.

 

 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30