Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 23 maja 2013

23 maja 2013 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 25 kwietnia 2013 roku do 25 maja 2013 roku.

I    Wykonanie budżetu za I kwartał: dochody 25%, wydatki 28%. W kwietniu nie wpłynęło na konto gminy ponad 250 tys. zł z zakładanych dochodów PIT i CIT stąd ograniczenia      w podejmowaniu decyzji dotyczących wydatków bieżących. Jeżeli taka tendencja będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach istnieje realne zagrożenie wykonania budżetu.

II    Przetarg na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z nowa ustawą. Termin składania ofert upłynął w dniu 21.05.2013 roku. Wpłynęły trzy oferty. Najtańsza 1.438.000 zł najdroższa 1.528.000zł. Gmina ma przeznaczone na ten cel 600.000 zł. wszystko wskazuje na to, że przetarg zostanie unieważniony i ogłosimy kolejny. Przy tym rozstrzygnięciu stawka od mieszkańca wynosiłaby około 25 zł miesięcznie.

III    Termin składania ofert na kanalizację Bielkowa upłynął w dniu  21.05.2013 roku.                 Gmina przeznaczyła na realizację zadania kwotę  - 2 224 608,75 zł brutto. Wpłynęło sześć ofert. Najtańsza oferta 995.763 zł, najdroższa oferta 1.875.750 zł. Przy takim rozstrzygnięciu przetargu zmniejszając wydatki o ponad milion złotych poprawimy ogólne wskaźniki budżetu w przyszłym roku.

IV    Wstępna analiza urbanistów wskazuje na możliwość budowy sklepu o powierzchni 700 m2 w Morzyczynie. Ustawa określa sklepy wielko powierzchniowe powyżej 2000 m2.      W związku z powyższym nie ma podstaw do odmówienia wydania decyzji. Nawet jeżeli Gmina będzie bardzo drobiazgowa to prędzej czy później taka decyzja na powstanie sklepu o powierzchni do 2000 m na terenie gminy będzie musiała zostać wydana.

V    Przygotowując się do wprowadzenia od 1 lipca na terenie gminy ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi informuję, ze dotychczas wpłynęło ponad 1200 deklaracji od mieszkańców. Deklaracje cały czas spływają i liczymy, że w dniu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu procent mieszkańców niezdeklarowanych będzie niewielki. Szczegółowa analiza zostanie przedstawiona na kolejnej sesji Rady Gminy.

VI    Kończy się projektowanie przyłączy do kanalizacji dla mieszkańców Kunowa oraz brakującej części Jęczydołu  i Reptowa w ramach programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Już na dniach zgodnie z dokonanymi wycenami zostaną podpisywane umowy z mieszkańcami na budowę indywidualnych przyłączy. Wszystkie przyłącza, które wymagają dodatkowych prac projektowych zostaną zgłoszone                  w kolejnym wniosku pod koniec br. łącznie z wnioskami na Bielkowo.

VII    Po zakończeniu roku szkolnego rozpocznie się remont drogi Zieleniewo – Kunowo.             Z informacji uzyskanych od Starosty stargardzkiego wynika, ze zakres prac w roku 2013 obejmie odcinek od krzyżówki z ul Szczecińską w Zieleniewie do tablicy Kunowo oznaczającej początek tej miejscowości.
Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30