Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 28 marca 2013

28 marca 2013 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 28 lutego 2013 roku do 28 marca 2013 roku.

I    20 marca odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance konsultacje społeczne      w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy. Wszystkie wnioski zgłoszone podczas spotkania zostaną przeanalizowane i uwzględnione w dokumencie, które następnie opublikujemy na stronach internetowych do dalszych konsultacji. Znając kierunki i priorytety rozwoju oraz aktualną sytuację finansową gminy do każdego z nich dopisane zostaną konkretne działania z wyliczonymi kosztami ich realizacji. Następnym etapem będzie stworzenie Wieloletniego Planu Finansowego dostosowanego do obecnych przepisów finansowych i wskazującego działania na poszczególne lata. Dopiero tak przygotowany dokument zastąpi nam Plan Rozwoju Lokalnego i pokaże możliwości inwestycyjne do roku 2022.

II    Ukazał się raport przygotowany dla Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczący absorpcji środków UE pozyskanych przez samorządy i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 2007 – 20012. Gmina Kobylanka zajmuje w nim czołowe miejsce. Łącznie w Gminie pozyskano ponad 35 mln złotych z czego ponad 17 mln złotych pozyskał Urząd Gminy. Daje to piąty wynik w skali województwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

III    Po konsultacjach z Urzędem Wojewódzkim czeka nas kolejne wyłożenie Studium w kontekście uzgodnień strefy ochronnej zaproponowanej przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w obrębie jednostki wojskowej w Bielkowie. W związku z tym przyjęcie Studium przez Radę Gminy będzie możliwe dopiero w miesiącu czerwcu.

IV    Dotychczas do Urzędu Gminy wpłynęło ponad 1.052 (991- do 28 lutego) deklaracji na odpady komunalne w związku z przejęciem przez Gminę odpowiedzialności za gospodarkę odpadami. Odbiór odpadów zadeklarowało 3.179 (2.999 – do 28 lutego) osób na 4.528 zameldowanych na terenie Gminy. Proszę przypominać mieszkańcom, że termin składania deklaracji upłynął dnia 31 stycznia br. Pomimo zmiany ustawy w części  pozwalającej na różne sposoby wyliczania opłaty za odpady, jednak ze względu na niewielki czas pozostały do wprowadzenia ustawy w życie nie przewiduje się do końca bieżącego roku zmian w zasadach przyjętych przez Gminę. Rozważane są tylko dopłaty dla rodzin wielodzietnych w ramach pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

V    Projekt „Ochrona wód jeziora Miedwie” – zakończenie prac budowy sieci kanalizacyjnej na feralnym odcinku w Kunowie przewidywane jest wg oceny wykonawcy i inżyniera kontraktu na koniec miesiąca maja. Zakończone zostały również prace nad uzgodnieniami SIWZ dla kanalizacji Bielkowa. Na początku kwietnia ogłosimy przetarg na realizację tej inwestycji.

VI    Wybrano firmę, która zaprojektuje przyłącza do kanalizacji dla mieszkańców Kunowa oraz brakującej części Jęczydołu i Reptowa w ramach programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.  Równocześnie zgodnie z dokonanymi wycenami zostaną podpisywane umowy z mieszkańcami na budowę indywidualnych przyłączy

VII    W Gminie zostały przekazane materiały dotyczące kompleksowej oferty Banku Ochrony Środowiska w zakresie finansowania, zakupu i montażu baterii słonecznych. Co warto podkreślić cała instalacja może być współfinansowana ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej przez nią wytwarzanej, a inwestor może skorzystać z bezzwrotnej dotacji ARiMR na jej budowę. Oferta skierowana jest do rolników - mikroprzedsiębiorców, zarówno tych którzy planują, jak i już prowadzą swoją działalność gospodarczą.

VIII    DROGI - Po nastąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych zostaną niezwłocznie rozpoczęte prace na drogach gruntowych, które po okresie zimowym są       w fatalnym stanie. Jedynym powodem braku prac na tych drogach są opady śniegu             i deszczu, które od listopada ubiegłego roku nie pozwoliły na osuszenie dróg gruntowych w taki sposób, aby mogły wjechać na nie maszyny drogowe.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30