Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie, 25 paźdz. 2012

25 października 2012 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy 
w Kobylance w okresie od 27 września 2012 roku do 25 października 2012 roku

I. Przebieg postępowania od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej dla biogazowni nie zmienił się. W dalszym ciągu czekamy na opinię do Raportu Oddziaływania na Środowisko złożonego przez inwestora od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej                       w Stargardzie Szczecińskim.
II. W Urzędzie Gminy w dalszym ciągu trwa kontrola prowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jest ona wykonywana na zlecenie Ministra Finansów i dotyczy wszystkich gmin, które mają przekroczone wskaźniki zadłużenia. W naszej gminie zakończy się 9 listopada i dopiero po miesiącu otrzymamy protokół pokontrolny.
III. Wypłaty dla rolników w ramach Gminnego Programu Wsparcia Rolnictwa zostały opóźnione ze względu na przedłużające się rozliczenie i oczekiwanie na zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Procedury odwoławcze dobiegają końca i w najbliższych dniach rozpoczniemy realizacje umów z rolnikami.
IV. Od 3 września poszerzona została komunikacja publiczna na terenie Gminy Kobylanka świadczona przez MZK Stargard. Zebrane zostały już wszystkie uwagi dotyczące ewentualnych niedogodności związanych z dowozami do szkół. Obecnie są one analizowane    i niektóre z działań poddane zostaną korekcie. Zmienione zostaną godziny dojazdu do szkół dzieci z Cisewa i Wielichówka, ponieważ ich czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w szkole jest zbyt długi.
V. Jest już w formie elektronicznej mapa Gminy, która dostępna będzie na stronie internetowej. Obecnie trwa jeszcze końcowa weryfikacja danych zawartych w tej mapie. Już niedługo będzie ona podwieszona na naszej stronie Internetowej i skończą się kłopoty z lokalizacją adresów.
VI. Trwają prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kobylanka do roku 2022. Niebawem rozpowszechniona będzie ankieta włączająca mieszkańców Gminy w tworzenie strategii. Będzie to dokument pokazujący priorytety rozwoju Gminy, dlatego ważne jest aby wszyscy się zaangażowali w jego tworzenie
VII. Wyjaśnione zostały przyczyny opóźnień w działaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych. Firma Trans Masz będzie kontynuowała realizacje umowy na terenie Gminy Kobylanka.
VIII. Po kilku miesiącach przerwy wydany zostanie biuletyn Informacyjny Wieści Gminne. Zawarte zostaną w nim wszystkie informacje dla mieszkańców dotyczące między innymi: gospodarki odpadami, utylizacji azbestu, podatków itp.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31