Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie, 26 czerwca 2012


Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 31 maja 2012 roku do 26 czerwca 2012 roku

I. Przebieg postępowania od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej dla biogazowni po przesłaniu raportu do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sanepid) są kolejne wezwania do d inwestora w celu uzupełnienia raportu. W związku z powyższym czekamy na kolejne uzupełnienia inwestora i ewentualnie na wezwania o kolejne uzupełnienia raportu z inicjatywy stron postępowania.

II. Zakończyła się trwająca blisko trzy miesiące kompleksowa kontrola działalności finansowej Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkowa ze Szczecina. Czekamy obecnie na wystąpienie pokontrolne i wnioski.

III. Najwyższa Izba Kontroli również zakończyła swoje czynności i podobnie jak wyżej czekamy na wystąpienia pokontrolne.

IV. Po odmowie przez Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie udzielenia kredytu na prefinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie”. W dalszym ciągu mamy kłopot z końcową zapłatą za wykonane prace kanalizacyjne. W związku z tym podjęte zostały rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie udzielenia pożyczki na zamknięcie tego zadania inwestycyjnego. Dlatego też konieczne będzie zwołanie sesji Rady Gminy w miesiącu lipcu w celu uruchomienia stosownych procedur, które być może pozwolą na zakończenie finansowania budowy kanalizacji na terenie naszej Gminy.

V. W miesiącu lipcu zaplanowana jest kontrola z Urzędu Marszałkowskiego inwestycji drogowych z ubiegłego roku. Dlatego spodziewamy się, że jeszcze w okresie wakacji otrzymamy zwrot dotacji z końcowego rozliczenia inwestycji w wysokości 450 tys. złotych.

VI. Podpisana została umowa na okres 5 lat z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kunowie. Dyrektorem został Pan Mariusz Nosal.

VII. Osiągnięte zostało porozumienie w sprawie umowy na dzierżawę Ośrodka Zdrowia w Kobylance. Stosowna umowa na wieloletnią dzierżawę zostanie podpisana w najbliższym czasie.

VIII. Od 1 września poszerzona będzie komunikacja publiczna na terenie Gminy Kobylanka świadczona przez MZK Stargard. Komunikacją objęte będą następujące miejscowości Gminy: Kunowo, Zieleniewo, Morzyczyn, Jęczydół, Bielkowo, Kobylanka, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo. W związku z powyższym dojazd dzieci do szkół będzie odbywał się w przeważającej części z wykorzystaniem autobusów komunikacji publicznej. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie zasady dojazdu łącznie z rozkładami jazdy zostaną rozpowszechnione w naszych placówkach oświatowych.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31