Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 26 sierpnia 2010

26 sierpnia 2010
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance w okresie od 24 czerwca do 26 sierpnia 2010 roku


 1. Sytuacja finansowa gminy po analizie wykonania budżetu za pierwsze półrocze wskazuje na realizacje zbyt wielu inwestycji w stosunku do możliwości budżetu. Wyraźny jest również spadek dochodów spowodowany zmianami ustawowymi w podatkach i pośrednio kryzysem gospodarczym. Przepływy finansowe związane z realizacją inwestycji z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej nie zamykają się w roku budżetowym ze względu na ich wykonywanie na przełomie roku i w związku z tym istnieje realne zagrożenie przekroczenia wskaźników ustawowych na koniec bieżącego roku. Dlatego też zaproponowano zmiany do budżetu mające na celu utrzymanie stabilności finansowej gminy.
 2. Na terenie urzędu prowadzona jest kontrola NIK w dziele planowania przestrzennego.
 3. Gmina otrzymała nakaz sądowy zapłaty za oświetlenie węzła Motaniec za ubiegły rok na kwotę blisko 300 000 zł od GDDKiA. W związku z tym wystosowaliśmy odwołanie i sprawę rozstrzygnie sąd podczas rozprawy. Nie może być tak by gmina ponosiła tak wysokie koszty oświetlenia na drodze z której korzystają wszyscy kierowcy w sytuacji gdy po modernizacji oświetlenia koszty energii elektrycznej w całej gminie wynoszą około 170 000 zł.
 4. Podpisano umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej Motaniec – Zieleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na początku września zostanie ogłoszony przetarg na realizacje tej inwestycji.
 5. Unieważniono przetarg na budowę dróg gminnych w ramach wykupu wierzytelności ze względu na przekroczenie kwoty zabezpieczonej w WPI na realizację tej inwestycji. Zgłosiła się jedna firma SALDRÓG. Obecnie ogłaszamy nowy przetarg na te inwestycję zmieniając SIWZ w zakresie podbudowy dróg. Ta zmiana w konsekwencji powinna obniżyć koszty o 500 000 zł. Zakładając, ze bank również obniży stopę oprocentowania o 1pkt możemy spodziewać się obniżenia kosztów przedsięwzięcia o kwotę 700 000 zł.
 6. Nie podpisano umowy z TBS w Stargardzie na wynajem mieszkania komunalnego na potrzeby gminy ze względu na zaproponowany lokal w domu dla osób starszych od 55 roku życia. Lokal ten posiada części wspólne (świetlica integracyjna) dla lokatorów i jest tam realizowany program integracyjno-wspierający. Ze względu na postawę społeczną przyszłego lokatora i realne zagrożenia dla realizowanego tam programu odstąpiono od podpisania umowy. Obecnie TBS nie posiada wolnych lokali – jesteśmy umówieni, że w przypadku zwolnienia jakiegoś lokalu otrzymamy stosowną informację.
 7. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie. Komisja konkursowa z pośród trzech kandydatów wybrała na dyrektora panią Marzenę Sikorską ze Szczecina. W sprawie tego wyboru został złożony protest w imieniu części grona pedagogicznego, rodziców                      i mieszkańców. Protest nie miał żadnych konsekwencji prawnych i został przyjęty do wiadomości. Dodatkowo w dniu 12 sierpnia odbyło się spotkanie      w ZSP Reptowo na temat polityki oświatowej w gminie i wizji Rozwoju szkoły. Tak naprawdę spotkanie miało na celu wyjaśnienie powodów zmiany na stanowisku dyrektora w ZSP Reptowo.
 8. Ogłoszono już trzeci przetarg na budowę boiska przy szkole podstawowej                 w Kunowie. Drugi nie został rozstrzygnięty ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
 9. Przygotowywana jest wizyta delegacji z Ukrainy, która odwiedzi naszą gminę             w dniach 18 – 22 września. Będziemy gościli u siebie trzech przedstawicieli                 z Niżnogorska.
 10. Reprezentacja gminy Kobylanka brała udział w turnieju piłki nożnej                             w zaprzyjaźnionej gminie Boitzenburg.. Nasi piłkarze – kadra klubu Wicher                 z Reptowa – zwyciężyli pokonując cztery drużyny niemieckie i przywieźli okazały puchae za pierwsze miejsce.
 11. W ramach LGD Wir w Starej Dąbrowie odbył się turniej eliminacyjny w piłce nożnej dla dzieci szkól podstawowych na boisku Orlik, nasza drużyna zajęła III miejsce.
 12. 28 sierpnia na boisku Orlik odbędzie się międzynarodowy turniej piłki nożnej ORLIC CUP dla juniorów i trampkarzy z udziałem drużyn z Niemiec, Kobylanki, Stargardu i Szczecina.


Udział wójta, przedstawicieli urzędu w pracach stowarzyszeń i oficjalnych spotkaniach.

 1. Spotkanie z komendantem powiatowym policji w sprawie funkcjonowania MCW (wspólnych patroli wodnych na jeziorze Miedwie, bezpieczeństwa wypoczywających, przestrzegania rozporządzenia RZGW i organizacji imprez).
 2. Spotkanie przedstawicieli SSOM i podpisanie deklaracji o współpracy w ramach obchodów 550  lat „Wieńca Zgody”
 3. Uczestnictwo z/cy wójta w spotkaniu prezydentów, burmistrzów i wójtów powiatu stargardzkiego.
 4. Udział wójta gminy w pracach i Rady Lokalnej Grupy Działania WIR w Stargardzie
 5. Udział wójta w Walnym Zgromadzeniu Funduszu Poręczeń Kredytowych           w Stargardzie
 6. Uczestnictwo wójta w spotkaniu prezydentów, burmistrzów i wójtów powiatu stargardzkiego.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30