Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 27 paźdz. 2011

27 października 2011
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 29 września 2011 roku do 27 października 2011 roku

 1. Sytuacja finansowa gminy. Przez ostatni miesiąc w sposób ciągły monitorujemy wydatki bieżące i podejmujemy wszystkie możliwe działania w celu ich ograniczenie do niezbędnego minimum. Odbywa się to również kosztem pewnych przedsięwzięć zaplanowanych w budżecie gminy. Spowodowane jest tym, że w bieżącym okresie płacimy duże wartościowo faktury za realizację inwestycji gminnych z wykorzystaniem środków Unijnych. Procedury finansowe są takie, że najpierw płacimy za inwestycję, a następnie otrzymujemy zwrot dotacji. Obecnie oczekujemy na takie zwroty miedzy innymi za ścieżkę rowerową. Cały czas mamy szansę uporządkowania finansów gminy po zamieszaniu powstałym w wyniku Rozporządzenia Ministra Finansów, dlatego wspólnie ponad oczekiwaniami indywidualnymi musimy zrobić wszystko, aby ten cel osiągnąć.
 2. Na 31 października zaplanowane jest podpisanie umowy na finansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie”, której beneficjentem jest MPGK Stargard wspólnie z Gminą Stargard Szczeciński i Gminą Kobylanka. Dodatkowo został przygotowany aneks do porozumienia w sprawie zasad prowadzenia inwestycji pomiędzy MPGK w Stargardzie a partnerskimi gminami.
 3. Zakończyły się negocjacje z bankiem PKO BP w sprawie obsługi rachunku bankowego gminy. Stosowna umowa gwarantująca między innymi funkcjonowanie Ajencji w budynku Urzędu Gminy zostanie podpisana do końca miesiąca.
 4. Podczas Kolegium RIO, które odbyło się w dniu dzisiejszym zaopiniowano pozytywnie uchwałę na kredytowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie”.
 5. Gmina przygotowuje się do auditu mającego na celu sprawdzenia wszelkich zabezpieczeń technicznych i procedur bezpieczeństwa potrzebnych do uruchomienia w siedzibie Straży Gminnej programu CEPIK
 6. Został rozstrzygnięty przetarg na obsługę prowadzoną przez firmę zewnętrzną radarowego pomiaru prędkości dokonywanego przez Straż Gminną. Do końca roku powinny zakończyć się wszystkie procedury związane z uruchomieniem tego systemu na terenie gminy.
 7. Nie rozstrzygnięto przetargu na kompleksowe utrzymanie dróg gminnych ze względów proceduralnych. Obecnie ogłoszony jest nowy termin składania ofert. Przypominam, że w ramach tego przetargu firma, która go wygra będzie odpowiadała miedzy innymi za wykaszanie poboczy, odśnieżanie oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych.

Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kobylanka

 1. Świetlice szkolne otwarte są w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
 2. Wszystkie szkoły posiadają sale gimnastyczne, dodatkowo SP Kobylanka i ZSP Reptowo – boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
 3. Dowożenie dzieci do szkół realizowane jest przez transport własny oraz dwóch przewoźników zewnętrznych. Dywersyfikacja dowozów wśród przewoźników w znacznym stopniu wpłynęła na skrócenie czasu dowozu przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych przez uczniów. Obecnie maksymalny czas dowozu do szkoły wynosi 35 minut.
 4. Dożywianie uczniów w szkołach od nowego roku szkolnego jest prowadzone przez firmę ze Szczecina, która wygrała stosowny przetarg. Obiady składają się z zupy, drugiego dania i kompotu. Menu nie może powtórzyć się przez okres dwóch tygodni i docelowo przygotowywane będą w kuchni ZSP w Reptowie.
 5. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy zmieniły się granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kobylanka.
  • Szkoła Podstawowa w Kobylance obejmuje miejscowości: Kobylanka, Rekowo, Bielkowo, Jęczydół.
  • Szkoła Podstawowa w Kunowie obejmuje miejscowości: Kunowo, Morzyczyn, Zieleniewo, Zagość, Miedwiecko.
  • Szkoła Podstawowa w Reptowie przy Zespole Szkół Publicznych obejmuje miejscowości: Reptowo, Niedźwiedź, Motaniec, Cisewo, Kałęga, Wielichówko, Nowa Kobylanka, Morawsko, Gajęcki Ług.
 6. W każdej ze szkół zatrudniony jest pedagog szkolny, psycholog, logopeda. Dodatkowo ponad podstawę programową wynikającą z ustawy o systemie oświaty na terenie gminy realizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży w ilości około 200 godzin tygodniowo. Część z nich uwzględniona jest w planie lekcji ( zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, matematyka, język niemiecki i angielski, rytmika). Pozostałe realizowane są międzyoddziałowo. Należą do nich między innymi: SKS, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna.
 7. Ze względu na prorozwojową specyfikę gminy cały czas obserwujemy wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym. Jeżeli ta tendencja będzie się utrzymywała prawdopodobnie konieczna będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance.
 8. Konieczne działania potrzebne do poprawy stanu technicznego szkół:
  • SP Kunowo – remont poddasza z jego przebudową i ociepleniem. Jest już przygotowana koncepcja i wstępny projekt.
  • ZSP Reptowo – naprawa dachu (obecnie realizowana w podstawowym zakresie również ze środków pochodzących z rezerwy oświatowej budżetu państwa na poprawę stanu technicznego szkół), która wymaga dużych nakładów finansowych, jednak jest konieczna ze względu na zapobieżenie dalszej degradacji całego budynku. Dodatkowo konieczna jest modernizacja ogrzewania i wymiana parkietu na Sali gimnastycznej.
 9. Zgodnie z system zarządzania oświatą w Gminie Kobylanka placówki oświatowe i ich dyrektorzy posiadają w swoich kompetencjach:
  • własne budżety,
  • własne ustalanie priorytetów dydaktycznych i remontowych,
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych i sponsorów.
 10. Na terenie gminy działa jedno przedszkole niepubliczne NUTKA w Kobylance do którego uczęszcza obecnie 43 dzieci.
 11. Zestawienia statystyczne

Wydatki na oświatę w gminie

ROK WYDATKI NA OŚWIATĘ SUBWENCJA OŚWIATOWA ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
2008 3 522 000 zł 2 190 000 zł 1 332 000 zł x
2009 3 724 000 zł 2 368 000 zł 1 356 000 zł x
2010 4 100 000 zł 2 452 000 zł 1 648 000 zł 80 000 zł
2011 4 345 000 zł 2 684 000 zł 1 661 000 zł 165 000 zł


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30