Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 29 grudnia 2012

Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy 
w Kobylance w okresie od 29 listopada 2012 roku do 29 grudnia 2012 roku

I. Zamykamy trudny rok budżetowy 2012. W związku z problemami dotyczącymi wykonania dochodów i brakiem zwrotów środków pochodzących z UE na realizację programu ochrony wód Jeziora Miedwie bardzo mocno zostały ograniczone wydatki  z bieżącymi włącznie. Dzięki tej rygorystycznej polityce finansowej udało się zminimalizować deficyt budżetowy. Tak oto z blisko 3 600 000 zł zobowiązań wymagalnych na zamknięcie półrocza 2012 roku zamkniemy rok prawdopodobnie      z 80 000 zł zobowiązań wymagalnych. Niestety część wydatków z bieżącego roku na pewno przejdzie na rok przyszły i trochę utrudni nam realizację budżetu w roku 2013. Nie mniej jednak sytuacja wydaje się opanowana i wszystko wskazuje na to, że od początku przyszłego roku odzyskamy płynność finansową. Jest to warunek konieczny potrzebny do odbudowy finansów gminy w zgodzie z nowym sposobem liczenia długu publicznego.

II. Informuję, że z dniem 10 grudnia br. odwołałem z zajmowanego stanowiska zastępcę wójta Gminy Kobylanka. 

III. W związku z tym, że od pierwszego stycznia odchodzą z Urzędu zmieniając dotychczasowe miejsce pracy dwie osoby, dotyczy to stanowiska podatków lokalnych i gospodarki odpadami. Dlatego został ogłoszony nabór w formie konkursu na zwalniające się stanowiska pracy w Urzędzie. 

IV. W sprawie biogazowi wpłynęła opinia do Raportu Oddziaływania na Środowisko złożonego przez inwestora od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Opinia jest pozytywna z uwagami. Czekamy jeszcze na opinię do Raportu od Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Stargardzie Szczecińskim. Obie te opinie zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy. W przypadku pozytywnej opinii od SANEPIDU ogłoszony zostanie również termin i miejsce rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa.

V. Wojewódzki Sztab Wojskowy poinformował Gminę, ze  rozważa wyłączenia ze strefy ochronnej działki zabudowanej w pobliżu jednostki wojskowej w Bielkowie. Ze względu na czas potrzebny do analizy i ewentualnego wyznaczenia nowej proponowanej strefy obronnej do Studium ostateczna propozycja zostanie złożona przez wojsko do końca lutego br.

VI. Trwają prace nad przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy dla dwóch ferm Fotovoltaicznych mających powstać na terenie Gminy w rejonie byłej oczyszczalni ścieków w Morzyczynie.

VII. W Urzędzie Gminy zakończyła się kolejna kontrola tym razem z ZUS. W roku 2012 łącznie przez blisko 10 miesięcy mieliśmy kontrolę prowadzona przez różne instytucje (RIO, NIK, Urząd Wojewódzki i Marszałkowski). Kontrole te niestety odrywały część pracowników od codziennych obowiązków. Dlatego tez chciałbym przeprosić za pewne opóźnienia w realizacji zadań bieżących. 

VIII. W związku ze wzrostem cen za ścieki spowodowanym głównie tym, że ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim przewyższa ilość ścieków wynikającą z opłat od mieszkańców za ich odprowadzanie rozpoczęliśmy szczegółową kontrolę wspólnie z operatorem Wodociągami Zachodniopomorskimi. Kontrola obejmie wszystkie posesje na terenie Gminy. Już w pierwszych dniach stwierdzono dziesięć przypadków włączenia do sieci kanalizacyjnej deszczówki  z prywatnych posesji. Za takie naruszenie prawa grozi grzywna do wysokości 10 tys. zł.  Oczywistym jest, że część ścieków odprowadzana jest bezumownie do gminnej sieci kanalizacyjnej za którą muszą zapłacić uczciwi mieszkańcy Gminy.

IX. Spływają deklaracje od mieszkańców na odpady komunalne w związku z przejęciem przez Gminę odpowiedzialności za gospodarkę odpadami. Proszę przypominać mieszkańcom, że termin składania deklaracji upływa z dniem 31 stycznia br.

X. W związku z dodatkowymi zadaniami wynikającymi z konieczności uporządkowania gospodarki wodno ściekowej i należytej realizacji gospodarki odpadami rozważam zatrudnienie strażnika gminnego. 
XI. Pojawił się inwestor, który chce uruchomić na jeziorze Miedwie wyciąg do nart wodnych oraz zwodować statek wycieczkowy. Ze względu na specyfikę jeziora przedsięwzięcie to jest bardzo trudne proceduralnie do realizacji. Nie mniej jednak podjęto działania mające na celu umożliwienie realizacji propozycji złożonej przez inwestora.

XII. Trwają prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kobylanka do roku 2022. Została rozpowszechniona ankieta włączająca mieszkańców Gminy w tworzenie strategii. Będzie to dokument pokazujący priorytety rozwoju Gminy, dlatego ważne jest aby wszyscy się zaangażowali w jego tworzenie.  Zwracam się do radnych aby w swoich środowiskach zachęcali mieszkańców do jej wypełniania.
XIII. Zapraszam wszystkich Radnych na spotkanie świąteczno noworoczne – 9 stycznia godz. 17.00
XIV. Zapraszam wszystkich radnych na Mszę Św w intencji Gminy i jej mieszkańców  – 13 stycznia godz. 11.30

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30