Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 29 września 2011

29 września 2011
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance w okresie od 20 lipca 2011 roku do 29 września 2011 roku


 1. Sytuacja finansowa gminy i praca nad zmianami w budżecieW minionym okresie wykonaliśmy wiele działań i uzgodnień w oparciu o analizę finansową gminy, które miały na celu doprowadzenie naszych finansów do osiągnięcia poziomu poniżej 60% w stosunku do zmienionego sposobu liczenia długu publicznego w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów. Dlatego po raz kolejny dokonano zmian w budżecie Gminy i Wieloletnim Planie Finansowym. Przy zaproponowanej nowej konstrukcji finansowej istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu jeszcze w tym roku budżetowym. Konieczne jest bowiem wykonanie tegorocznego budżetu w zakresie realizacji inwestycji i dopełnienie wszystkich przepływów finansowych związanych z jego realizacją w tym roku. Ciągły monitoring wydatków bieżących i podejmowanie działań mających na celu ich ograniczenie do niezbędnego minimum mogą przynieść oczekiwany efekt. Jeżeli wszyscy potraktujemy to wyzwanie jako cel nadrzędny tegorocznego budżetu, to są duże szanse powodzenia. Wymaga to jednak również ewaluacji tego przedsięwzięcia wśród radnych i przełożenia jego na zrozumienie wśród mieszkańców naszej gminy.Jeżeli pojawia się jakiś realny cel uporządkowania finansów gminy po zamieszaniu powstałym w wyniku Rozporządzenia Ministra Finansów, to wspólnie ponad oczekiwaniami indywidualnymi musimy zrobić wszystko, aby ten cel osiągnąć. Proponowany WPF zawiera urzeczywistnione kwoty i jest realny do wykonania z uwzględnieniem przepływów finansowych. Oczywiście obarczony jest dużą dozą ryzyka, gdyż najmniejsze załamanie może spowodować nie osiągnięcie wyznaczonego celu. Jednak wydaje mi się , że jesteśmy tutaj po to, aby takie wyzwania podejmować i je realizować mając na uwadze również drugą falę kryzysu światowego i niestabilność polskich finansów publicznych ( w kontekście prawa ).
 2. Realizacja inwestycji została szczegółowo przedstawiona w informacji z realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku.
 3. Mamy decyzję Ministra Ochrony Środowiska w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie”, której beneficjentem jest MPGK Stargard wspólnie z Gminą Stargard Szczeciński i Gminą Kobylanka.
 4. Ze względu na kończący się termin umowy na obsługę bankową gminy odbyły się dwa przetargi, które nie przyniosły rozstrzygnięcia. Obecnie trwają negocjacje z bankiem PKO BP w sprawie obsługi rachunku bankowego gminy.
 5. Zrezygnowaliśmy z negocjacji związanych z kredytowaniem kanalizacji na terenie gminy ze względu na zmianę WPF. W związku z powyższym planuje się uruchomienie w tym roku 190.000.00 zł kredytu na poniesienie niezbędnych kosztów w tym roku, pozostała cześć przeznaczona będzie na sfinansowanie zadania w roku przyszłym.
 6. Odbył się przetarg na dostosowanie kuchni w ZSP Reptowo do wymogów SANEPIDU i możliwości prowadzenia zbiorowego żywienia z jej wykorzystaniem. Firma, która wygrała przetarg będzie przygotowywała pełne obiady (zupa, drugie danie, kompot) w ramach dożywiania dla dzieci ze wszystkich szkół w gminie.
 7. W dniach16.o8 i 08.09 odbyły się spotkania z Prezesem WFOŚiGW w Szczecinie podczas których omówiono między innymi wspólną strategię zbycia terenów nad jeziorem Miedwie. W przyszłym tygodniu dojdzie do wizji lokalnej podczas której ustalona zostanie dokładnie przestrzeń części parkowej i plaży. Konsekwencją tej wizji będzie również ustalenie zakresu zamiany gruntów pomiędzy Gminą Kobylanka a WFOŚiGW w Szczecinie, co jest konieczne ze względu na dostosowanie własności do projektu MPZP dla tego terenu.
 8. W tej sprawie odbyło się również spotkanie z zastępcą Prezydenta Stargardu Szczecińskiego dotyczące funkcjonowania OSIR na tym terenie oraz realizacji umowy zawartej z OSIRem. Zostały sprostowane wszystkie nieprawdziwe informacje krążące wokół sprawy zbycia tego terenu przez gminę. Ze strony gminy nie ma żadnego zagrożenia dla jej realizacji do końca sezonu 2013. Zaplanowano dalszą kontynuację rozmów oraz podjęto dyskusję nad możliwością odstąpienia od umowy i przejęcia zarządzania terenem przez gminę.
 9. W dniu 15.09 odbyło się spotkanie z Dyrektorem Netto Panem Kentem Petersenem w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy w realizacji zamierzeń mających na celu dalszy rozwój firmy z uwzględnieniem dbałości o zatrudnianie mieszkańców naszej gminy. Omówiono tematy:
  • Dotyczące dewersyfikacji zasilania energetycznego w tym rejonie
  • Połączeń komunikacyjnych
  • Wspólnej promocji Gminny i Netto
  • Budowy sklepu dyskontowego na terenie gminy
 10. Mieszkańcy Osiedla Zielonego zostali podłączeni do gminnej sieci wodnokanalizacyjnej i obecnie są obsługiwani przez Wodociągi Zachodniopomorskie.
 11. Ze względu na liczne skargi mieszkańców dotyczące zachowania bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy związane z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami na terenach zabudowanych podjęto decyzję o radarowym pomiarze prędkości przez Straż Gminną. Został już ogłoszony przetarg na obsługę tego przedsięwzięcia przez firmę zewnętrzną. W związku z tym po uruchomieniu systemu na stronie internetowej gminy będą ogłaszane dni, godziny i miejsca pomiarów.
 12. Ogłoszony został przetarg na kompleksowe utrzymanie dróg gminnych. W ramach tego przetargu firma, która go wygra będzie odpowiadała miedzy innymi za wykaszanie poboczy, odśnieżanie oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych.
 13. Dnia 28.08.2011 odbyło się uroczyste poświecenie i otwarcie nowo wybudowanej ścieżki rowerowej.
 14. Gminne rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się 1 września w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie.
 15. Dnia 3 września odbyły się Dożynki Gminne w Kunowie. Imprezę zapoczątkował korowód z wieńcami dożynkowymi, które zostały wykonane przez mieszkańców sołectw z Gminy Kobylanka. O godz. 15.00 odbyła się msza święta dziękczynna celebrowana przez ks. Proboszcz Feliksa Łobosa. Zaraz po nabożeństwie na scenie przy placu dożynkowym odbyły się występy lokalnych zespołów ludowych, teatru Stokrotka ze SP w Kunowie, sekcji karate i Zespół SMYKI z GOK Kobylanka. Organizatorem tego święta było sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich z Kunowa, którzy przybyłym gościom zapewnili moc atrakcji. Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Jarosław i Edyta Siwiec – rolnicy z Kunowa.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30