Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie, 30 czerwca 2011

30 czerwca 2011

Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance w okresie od 26 maja 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku

1.Praca nad budżetem + Bilans
 • Nieterminowe działania
 • Niewłaściwe prowadzenie księgowości budżetowej
 • Niezrealizowanie uchwał okołobudżetowych

2.Odbyło się spotkanie z Panem Wicewojewodą w sprawie przejęcia przez Gminę Kobylanka nowopowstałych terenów od Skarbu Państwa po zmianie linii brzegowej jeziora Miedwie.

3.Odbyło się spotkanie ze z panem Starostą Stargardzkim
 1. W sprawie funkcjonowania Miedwiańskiego Centrum Wodnego mającego na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających nad jeziorem korzystających z niego. Omówiono też zasady finansowania tego przedsięwzięcia.
 2. Ustalono przebieg i harmonogram czynności związanych z zakończeniem procesu przejęcia części dróg powiatowych na majątek Gminy zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Rady Gminy.
4.Odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatowym i Panią Dyrektor Wydziału Infrastruktury Drogowej Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaległości związanych z przejęciem przez gminę starej drogi nr 10 polegających na nieuregulowaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawy własności gruntów znajdujących się w pasie drogowym, a należących do prywatnych właścicieli.

5.Odbyło się spotkanie z inwestorami zainteresowanymi inwestycją w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie zgodnie z kierunkami zawartymi w projekcie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

6. W ramach funkcjonowania Miedwiańskiego Centrum Wodnego odbyło się spotkanie w sprawie zasad współdziałania i zapewnienia bezpieczeństwa nad jeziorem w trakcie sezonu letniego z przedstawicielami – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie szczecińskim i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Została również podpisana umowa na prowadzenie kąpieliska wodnego przez OSiR.

7.Przeprowadzono konsultację i analizę projektu drogi Stargard – Skalin -Kunowo – Morzyczyn z projektantami i sołtysem Kunowa.

8.W sobotę 5 maja w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie spotkali się druhowie z całej gminy, by podsumować dotychczasową działalność oraz wybrać nowy zarząd Gminnego Oddziału Związku OSP w Kobylance . Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele zarządu Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, delegacja OSP z Niemiec z Burmistrzem Boizenburga , władze samorządowe gminy, przedstawiciel sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Podczas obrad podsumowano i oceniono 5 letnią , statutową działalność Kobylańskiej OSP oraz przyjęto program działania na nową kadencję, czyli lata 2011 – 2015. Podczas zjazdu wybrano nowy Zarząd ZOSP RP Kobylanka. Prezesem Zarządu Gminnej OSP i Komendantem gminnym został druh Dariusz Zagrodzki

9.Kolejna edycja Międzynarodowego Forum Samorządowego odbyła się w dniach 20-21 czerwca w Szczecinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Gościem honorowym spotkania był Janusz Lewandowski - Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego. Tematem przewodnim były "Wyzwania dla samorządu terytorialnego w nowej perspektywie europejskiej". Tematyka VII Forum Samorządowego dotyczyła m.in.:
 • nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020
 • finansów jednostek samorządu terytorialnego
 • partnerstwa publiczno-prywatnego
 • roli samorządów w stymulowaniu innowacyjności i budowaniu płaszczyzn współpracy gospodarczej
 • nauki i jej roli dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Partnerstwa Wschodniego
Celem Forum Samorządowego 2011 była wymiana cennych doświadczeń i opinii pomiędzy polskimi i zagranicznymi reprezentantami administracji rządowej, samorządowej, środowiska naukowego i gospodarczego na temat efektywności struktur samorządowych, możliwości rozwoju i umacniania międzynarodowej współpracy samorządowej oraz określenia jej warunków i obszarów.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31