Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 30 grudnia 2010

30 grudnia 2010
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance w okresie od 6 grudnia do 30 grudnia 2010 roku
oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy.

 1. Zgodnie z przewidywaniami ze względu na przesunięcie zakończenia niektórych inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych na rok 2011 i tym samym nie otrzymanie zwrotu dotacji z instytucji zewnętrznych wskaźniki tegoroczne będą przekroczone. Niespodzianką na zakończenie roku było wstrzymanie emisji obligacji przez DNB Nord. Wstrzymanie emisji nastąpiło ze względów formalnych i po podpisaniu aneksu zostanie uruchomione w roku 2011.
 2. 17 grudnia podczas uroczystej gali w Sali Kongresowej Pałacu Kultury  i Nauki    w Warszawie Gmina Kobylanka otrzymała tytuł Gminy Fair Play 2010 oraz po raz pierwszy tytuł  ZŁOTA  LOKALIZACJA  BIZNESU. Nasza gmina, również została uhonorowana wyróżnieniem honorowym konkursu w kategorii „Gmin Wiejskich AGRO” Konkurs jest organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.
 3. Akcja zima – cały czas na prowadzone jest odśnieżanie dróg gminnych i nie tylko. Ze względu na bardzo częste i obfite opady śniegu usuwanie jego z dróg jest czasochłonne. Dodatkowa pod warstwą śniegu znajduje się warstwa lodu jeszcze z ostatniej odwilży. Warunki do jazdy są bardzo utrudnione. Obecnie podjęliśmy decyzje o wywożeniu śniegu z miejsc szczególnie zagrażających bezpieczeństwu tj. skrzyżowań i przejść dla pieszych. Utrzymanie zimowe dróg już przekroczyło budżet przeznaczony na ten cel i obecnie zbliża się do kwoty, która wydaliśmy w roku ubiegłym tj. 60 000 zł
 4. 3 stycznia w Sali obrad RG zostanie wyłożone studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Przez 30 dni roboczych będzie można się z nim zapoznać i ewentualnie wnieść uwagi, które zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 5. Otrzymaliśmy informację z WFOŚiGW iż w wyniku dokonanych korekt, projekt „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej  i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński” spełnia kryteria merytoryczne II stopnia i kwalifikuje się do dofinansowania. W przypadku uzyskania dodatkowych środków, które będą mogły zostać rozdysponowane na projekty z listy rezerwowej Instytucja Pośrednicząca poinformuje niezwłocznie Beneficjenta o możliwości zawarcia umowy o  dofinansowanie.
 6. Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi Reptowo – Motaniec. Przetarg wygrała firma Strabag Spółka Z.o.o.. Wartość realizacji inwestycji po przetargu 2 750 000 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 września 2011 r.
 7. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę ścieżki rowerowej Motaniec – Zieleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z projektem umowy zawartym w specyfikacji przetargowej zakończenie inwestycji planowane jest na 30 kwietna 2011 roku. Podczas realizacji tej inwestycji wykonane zostaną zjazdy z ulicy Szczecińskiej na osiedle Zielone w Kobylance i ulicę Łabędzią w Morzyczynie. Wartość inwestycji to około 2 100 000 zł. Dofinansowanie środkami unijnymi zaplanowanie jest na poziomie 1 050 000 zł.
 8. Starostwo Powiatowe podpisało aneks do umowy na remont ul Chrobrego w Kobylance (koszt ponad 1 200 000 zł). Zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą inwestycja ta zostanie dofinansowana z naszego budżetu kwotą 427.000 zł. Zakończenie inwestycji po podpisaniu aneksu planowane jest na maj 2011 r.
 9. Po raz kolejny opóźniły sie się prace przy budowie sieci gazyfikacyjnej w Jęczydole i Kunowie. Duże opóźnienie w realizacji tej inwestycji wynika obecnie przede wszystkim z tego, że mamy zimę i temperatury uniemożliwiające wykonywanie prac. Zakończenie prac budowlanych zaplanowane było do końca br. Ze względu na zaistniałą sytuacje konieczne będzie anektowanie umowy i przedłużenie terminu zakończenia inwestycji..
 10. Realizacja inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka. Jest na etapie uzgadniania obsługi instytucjonalnej ( kierownika ) i finansowej projektu. Wartość inwestycji przekracza 2 000 000 zł  i dofinansowana jest na poziomie 85% tj. w kwocie ponad 1 700 000 zł.
 11. Wybory sołtysów i rad sołeckich ogłoszone zostały Zarządzeniem nr 101/2010 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. Na pełnomocnika wójta ds. wyborów sołtysów i rad sołeckich  powołana została Pani Jolanta Kazberuk – Sekretarz Gminy. Terminy zebrań podane zostały do publicznej informacji. Wszystkie odbędą się  w miesiącu styczniu.
 12. Na 11 stycznia br. zaplanowana jest rozprawa sądowa pomiędzy Gminą Kobylanka a GDDKiA w Szczecinie w sprawie kosztów oświetlenia węzła Motaniec.

Udział wójta, przedstawicieli urzędu w pracach stowarzyszeń i oficjalnych spotkaniach.

 1. Uczestnictwo wójta w spotkaniu prezydentów, burmistrzów i wójtów powiatu stargardzkiego.

Sprawy różne

 1. Zapraszam wszystkich samorządowców i mieszkańców gminy w dniu 9 stycznia o godzinie 11.3o do kościoła parafialnego w Kobylance na Mszę Świętą w intencji gminy i jej mieszkańców. Po Mszy Św. Zapraszam wszystkich jej uczestników na ciastko do GOK.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30