Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 30 grudnia 2011


30 grudnia 2011
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 24 listopada 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku


Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2011 roku:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie”, której beneficjentem jest MPGK Stargard Szczeciński wspólnie z Gminą Stargard Szczeciński i Gminą Kobylanka. Zakończono pierwszy etap tego projektu, w którym likwidujemy oczyszczalnię ścieków w Morzyczynie. Do końca stycznia 2012 roku nastąpi przyłączenie naszej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim. Drugim etapem tego przedsięwzięcia będzie kanalizacja miejscowości Kunowo w roku 2012 i Bielkowo w roku 2013. Po tym okresie wszystkie miejscowości znajdujące się w obszarze objętym ochroną wód jeziora Miedwie będą skanalizowane. Problem ścieków w Gminie Kobylanka będzie na długie lata rozwiązany. Pozostały miejscowości z terenu naszej Gminy, które nie znajdują się w strefie ochronnej będą kanalizowane w dalszej kolejności po uwzględnieniu potrzeb i możliwości finansowych Gminy.
 2. Zakończono budowę i oddano do użytku drogę z Reptowa do węzła Motaniec.
 3. Zakończono budowę i oddano do użytku ścieżkę rowerową z Zieleniewa do węzła Motaniec.
 4. Została zakończona inwestycja gazyfikacyjna dotyczy miejscowości Jęczydół i Kunowo. Wszyscy mieszkańcy tych miejscowości mogą już składać wnioski do gazowni dotyczące wykonania podłączeń.
 5. Realizujemy projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”. Program ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu wykluczonym cyfrowo mieszkańcom Gminy oraz upowszechnieniem go wśród pozostałych mieszkańców. W pierwszej kolejności programem objętych zostało 51 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Głównie dotyczy to dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Rodziny te otrzymają komputer w raz z oprogramowaniem i przejdą stosowne szkolenia umożliwiające im korzystanie z powierzonego sprzętu z bezpłatnym dostępem do Internetu. Następnie programem objęte są jednostki podległe Urzędowi Gminy, w których zainstalowany będzie ogólnodostępny sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do sieci. Po zakończeniu tego etapu projektu zostanie wdrożona procedura uruchomienia dla osób funkcjonujących w przestrzeni, gdzie nie ma dostępu do Internetu. Dodatkowo uruchamiane będą przestrzenie publiczne (plaże, miejsca publiczne) wg określonego systemu i dopiero jak zrealizujemy ten program powstanie możliwość dodatkowych podłączeń i zostaną one udostępnione dla pozostałych. To jeszcze trochę potrwa.

  Wartość inwestycji realizowanych na terenie Gminy Kobylanka przekracza w tym roku 11 000 000 zł. w tym ponad 5 000 000 pozyskanych z funduszy europejskich. Oczywiście część płatności za te inwestycje zgodnie z WPF mamy do realizacji w roku przyszłym.

  Kończy się rok 2011. Na wszystkich sesjach zaznaczałem jak ważne jest dla Naszej Gminy dostosowanie wskaźników zadłużenia do nowego rozporządzenia Ministra Finansów, które z dnia na dzień zmieniło sytuację finansową Gminy, ze względu na zmianę sposobu liczenia długów Jednostek Samorządu Terytorialnego. Mamy trzy dni do końca roku i cały czas czekamy na wpływ pochodzący z refundacji inwestycji realizowanych z udziałem środków Unijnych. Patrząc bardzo ogólnie na wykonanie budżetu za rok 2011 jesteśmy na ustawowej granicy 60 % zadłużenia. Pełna wiedzę będziemy mieli dopiero przy sprawozdaniu na przełomie stycznia / lutego 2012 roku. Jeżeli będzie przekroczenie to bardzo niewielkie, co i tak należy uznać za sukces, ponieważ na początku roku po zmianie rozporządzenia wskazywano nas jako jedną z najbardziej zadłużonych Gmin w Polsce.

  Na dzisiaj z pewną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, ze kończy się trudny rok jednak wszystkie kredyty mamy pozapłacane, wszystkie faktury łącznie z wymagalnymi do zapłacenia w tym roku zostały zapłacone. Nie zostajemy z żadnymi fakturami i długami przypadającymi do zapłaty w mijającym roku.

  Została jeszcze jedna rzecz. Czekamy na zaliczkę na drogę Reptowo – węzeł Motaniec, gdyż zostanie ona zapłacona z chwilą wpłynięcia środków z Urzędu Marszałkowskiego. Planujemy to zrobić jeszcze w tym roku. Jeżeli się to nie powiedzie, to możliwe, że będzie potrzeba zwołania dodatkowo sesji na początku stycznia przyszłego roku, aby wprowadzić tę inwestycję do nowego budżetu, ponieważ do 10 stycznia mamy termin końcowej płatności za tę inwestycję.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30