Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 30 grudnia 2013

30 grudnia 2013 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 28 listopada 2013 roku do 30 grudnia 2013 roku.


    •    Dzisiaj możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, ze udało się zamknąć rok budżetowy 2013. Wszystko wskazuje na to, że na koniec roku nie będziemy mieli formalnie w przeciwieństwie do lat poprzednich żadnych zobowiązań wymagalnych. Uważam to za duży sukces biorąc pod uwagę wszystkie przykre niespodzianki, które spotkały nas w tym roku po stronie dochodów. Takie zamknięcie poniosło za sobą niestety pewne koszty społeczne. Mam tu na myśli naszych rolników, którym zwrot nakładów wynikający z PWR zwrócimy dopiero na początku roku 2014. Dodatkowo pozostało nam rozliczenie z firmą Trans Masz z którą zerwaliśmy umowę na utrzymanie dróg ze względu na jej nienależyta realizację. Sprawa jest w sądzie i dopiero po tym rozstrzygnięciu dokonamy  rozliczenia. Udało się również przyspieszyć  dotację na ochronę wód. Z bardzo szacunkowych wyliczeń wynika, że wskaźnik zadłużenia uwzględniający odliczenia na inwestycje z udziałem środków unijnych będzie spełniał wymogi ustawy (maksymalnie 60%) ponieważ będzie na poziomie około 58%.

    •    Przed świętami złożony został wniosek do NFOŚiGW w Warszawie na 45% dotację do przyłączy kanalizacyjnych w Bielkowie + pojedyncze podłączenia w Kobylance i Reptowie. Było to dla nas bardzo istotne ponieważ ten program nie będzie już realizowany przez Narodowy Fundusz w roku 2014. Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że wszystkie wnioski złożone do końca br. otrzymają finansowanie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wszystkie podłączenia są bardzo ważne ponieważ będą wpływały na osiągnięcie wskaźników w ocenie największego naszego przedsięwzięcia kanalizacyjnego w ramach programu „ochrona wód Jeziora Miedwie …”

    •    Ogłoszono przetarg na budowę przyłączy w  Kunowie + Jęczydół + Reptowo + Kobylanka. Zaraz po nowym roku nastąpi jego rozstrzygniecie i poznamy rzeczywiste koszty budowy 1 metra podłączenia, które przypada do zapłaty przez mieszkańców biorących udział       w projekcie.  Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia tego zadania przypada na wrzesień 2014 roku.

    •    W związku z oszczędnościami na projekcie Ochrona wód chcemy rozszerzyć to działanie  o uzupełnienie brakujących niewielkich odcinków sieci w Kunowie i Bielkowie oraz na ulicy Brzozowej w Zieleniewie. Szacunkowa wartość wniosku wynikająca z kosztorysu to 800 tysięcy złotych. Mamy już wstępną zgodę Władzy Wdrażającej. Jak przygotujemy wniosek i poznamy ostateczna wartość inwestycji poinformuję o dalszych działaniach. To uzupełnienie zakończyło by olbrzymie przedsięwzięci kanalizacyjne i tak naprawdę cały teren pośredniej strefy ochrony wód Jeziora Miedwie mielibyśmy skanalizowany                i przygotowany do rozwoju w ramach budownictwa jednorodzinnego i turystyki.

    •    Zgodnie z wcześniejszymi informacjami i po blisko rocznych poszukiwaniach i analizach podpisałem porozumienie na test lamp solarnych. Zamontowano je na pięciu skrzyżowaniach. Po dwie w Kobylance i Morzyczynie oraz jedną w Kunowie. Jeżeli odbiór będzie pozytywny można się zastanowić nad zastosowaniem tej technologii w innych potrzebnych do oświetlenia terenach gminy. Zwracam się do radnych o przyjrzenie się tym rozwiązaniom i o ewentualne uwagi, które przydadzą się przy ocenie tego typu oświetlenia i podejmowaniu decyzji odnośnie kontynuacji wprowadzenia tej technologii w gminie Kobylanka..

    •    31 stycznia 2014 roku odbędzie się rozprawa w Sądzie Najwyższym w sprawie oświetlenia węzła Motaniec z pozwu GDDKiA. Ostatecznie rozstrzygnięta zostanie kwestia kto ma ponosić opłaty za to oświetlenie Gmina czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

    •    Mamy już sporo wniosków do windykacji za niedokonywanie opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ustawa przewiduje konieczność zatrudnienia windykatora na umowę o pracę, którego dotychczas nie mamy. Taki zapis ustawowy wymusza kolejne zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Aby obniżyć koszty prowadzone są rozmowy z innymi gminami powiatu stargardzkiego aby w ramach porozumienia miedzy gminnego zatrudnić jednego windykatora obsługującego kilka gmin. Nie zmienia to faktu, że za odpady trzeba ponosić opłatę, ponieważ prędzej czy później wszyscy niepłacący poniosą przykre konsekwencje czego ja bardzo chciałbym uniknąć.

    •    Kończy się okres perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2014. Uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów na którym dokonano wstępnego  podsumowania wykorzystania środków w ramach LGD WIR. Lokalna Grupa Działania dysponowała kwotą 3.770.694 złote. Gmina Kobylanka, jej jednostki organizacyjne i podmioty prywatne wykorzystały kwotę 678.492 złote do realizacji są jeszcze dwa projekty – folder historyczny o miejscowościach Gminy Kobylanka oraz plac zabaw w Kobylance. Myślę, że w miesiącu wrześniu 2014 roku przedstawimy szczegółowe zestawienie wszystkich przedsięwzięć realizowanych w mijającej perspektywie z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

    •    W związku z odroczeniem wejścia w życie nowych taryf proponuję aby do kwietnia 2014 roku zabezpieczyć środki w budżecie w wysokości 34 tysięcy złotych na dopłaty do kanalizacji. Wniosek taki został tez złożony na KRGiF Rady Gminy. Wejście w życie nowych taryf od 1 stycznia zamknęłoby nam drogę nad do jeszcze dziś możliwych negocjacji w kwestii nowych taryf i tym samym trochę więcej czasu na dalszą analizę przyczyn nadmiernego zrzutu ścieków do oczyszczali w Stargardzie.Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30