Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 30 września 2010


30 września 2010
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance w okresie od 26 sierpnia do 30 września 2010 roku

 1. Sytuacja finansowa gminy jest na bieżąco monitorowana pod katem realizacji inwestycji oraz przepływów finansowych i ich wpływu na wskaźniki ustawowe przewidywane na zakończenie roku budżetowego. W związku z powyższym do końca bieżącego roku realizowane będą tylko te inwestycje na które zostały już podpisane umowy i wszystkie inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych.
 2. Zakończona została kontrola NIK w Urzędzie Gminy w dziele planowania przestrzennego. Najważniejsze zalecenia pokontrolne to: wydawanie decyzji o ustalenie celu publicznego po dokonaniu pisemnych analiz, terminowe załatwianie wniosków o wydawanie decyzji.
 3. Dnia 14 września br. ogłoszony został przetarg na budowę ścieżki rowerowej Motaniec – Zieleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z projektem umowy zawartym w specyfikacji przetargowej zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2011 roku. Podczas realizacji tej inwestycji wykonane zostaną zjazdy z ulicy Szczecińskiej na osiedle Zielone w Kobylance i ulicę Łabędzią w Morzyczynie. Wartość inwestycji to około 1 500 000 zł. Dofinansowanie środkami unijnymi zaplanowanie jest na poziomie 75% tj. 1 050 000 zł.
 4. Rozstrzygnięto drugi przetarg na budowę dróg – ponownie wygrała firma SALDRÓG oferta przetargowa jest na kwotę 1900 000 zł + obsługa 770 000 zł – ze względu na pkt 1 nie podjęto pozytywnej decyzji w sprawie realizacji tych prac drogowych. W związku z powyższym w tym roku zostanie poprawiona nawierzchnia na drodze gminnej Zieleniewo – Miedwiecko i ulicy Jeziornej w Morzyczynie. Pozostałe drogi gruntowe zostaną poprawione tylko w ramach bieżącego utrzymania. Prace związane z poprawą jakości dróg rozpoczęły się 28 września br.
 5. Starostwo Powiatowe rozstrzygnęło przetarg na remont ul Chrobrego w Kobylance (koszt ponad 1 200 000 zł). Zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą inwestycja ta zostanie dofinansowana z naszego budżetu kwotą 427.000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 listopada br.
 6. Dnia 14 września br. po rozstrzygniętym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo – Skalin. Wartość inwestycji ponad 4 040 000 zł. Przewidywane dofinansowanie na poziomie 56% wartości inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi                    w październiku br. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2011 r.
 7. Dnia 28 września br. w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego uroczyście podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie  przebudowy drogi gminnej Reptowo – Motaniec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 2. „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”. Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”.  Podziałanie 2.1.2. „Lokalna infrastruktura drogowa”. Całkowite wydatki projektu wynoszą 2 514 120 zł, dofinansowanie w kwocie 1 257 000 zł. stanowiące 50% wartości projektu.
 8. Rozpoczęły się prace przy budowie sieci gazyfikacyjnej w Jęczydole i Kunowie. Duże opóźnienie w realizacji tej inwestycji wynikało przede wszystkim z tego, że jest ona realizowana w obszarze Natura 2000 i bezpośredniej strefie ochrony wód Jeziora Miedwie przez co wymagała wielu uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi. Dodatkowym utrudnieniem były również kolizje z projektowaną przebudową drogi powiatowej Stargard – Skalin – Kunowo – Zieleniewo.  Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na koniec października br. Zgodnie z aneksem do umowy zawartym na realizacje tej inwestycji gaz powinien pojawić się w sieci do końca br.
 9. W dniu 28 sierpnia podpisano umowę na realizację inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka. Wartość inwestycji przekracza 2 000 000 zł i dofinansowana jest na poziomie 85% tj. w kwocie ponad 1 700 000 zł.
 10. Nie rozstrzygnięto już po raz trzeci przetargu na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w Kunowie. Drugi nie został rozstrzygnięty ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie nie podjęto pozytywnej decyzji ze względu na pkt 1.
 11. W dniach 18.09 - 21.09.2010 r. naszą Gminę odwiedziła delegacja z Autonomicznej Republiki Krymu. Wizyta  jest wynikiem prowadzonej ukraińsko-polskiej współpracy w ramach projektu Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie. Projekt zakłada  pomoc w przeprowadzeniu samorządowych reform administracyjnych, które zbliżą Ukrainę do Unii Europejskiej. Reforma samorządowa jest jednym z kluczowych elementów potrzebnych do wprowadzenia Ukrainy do Unii Europejskiej.  W projekcie biorą udział  Gminy i Powiaty Województwa Zachodniopomorskiego m. in. Myślibórz, Międzyzdroje, Kobylanka oraz jednostki  z Autonomicznej Republiki Krymu. Gmina Kobylanka podjęła gości z Samorządu Niżniegorska. Punktem kulminacyjnym wizyty naszych ukraińskich przyjaciół było podpisanie przez Wójta Andrzeja Kaszubskiego i Aleksandra Mykołajenko – zastępcy Burmistrza Niżniegorski,  „Listu Intencyjnego” w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt  na początku będzie miał charakter edukacyjny, sportowy i kulturalny.
 12. Delegacja gminy w skład której wchodzili przedstawiciele reprezentujący oświatę, sport i strażacy z OSP Kobylanka odbyła spotkania ze swoimi partnerami niemieckimi w Boitzenburgu. Strażacy ochotnicy reprezentowali naszą gminę na zawodach sportowo – pożarniczych, gdzie rywalizowali ze strażakami z Niemiec.Przedstawiciele sportu ustalili kalendarz wspólnych imprez sportowych w przyszłym roku oraz określili zakres współpracy w tej dziedzinie.Bardzo ważne okazało się spotkanie dyrektorów szkół w obecności organów prowadzących którego konsekwencją było odnowienie współpracy między ZSP Reptowo a szkołą w Boitzenburgu. Zerwanie współpracy nastąpiło w okresie wakacji bez żadnej informacji  i jakichkolwiek uzgodnień z gminą poprzez wprowadzenie w błąd dyrektora szkoły z Niemiec. Miała również miejsce próba przeniesienia współpracy na rzecz innej szkoły  z poza terenu gminy. Konsekwencją tych działań było wycofanie wniosku z Pomeranii na realizację programu wymiany dzieci szkolnych z zaprzyjaźnionych gmin. W związku z powyższym podjęto decyzję o sfinansowaniu tej wymiany i realizacji programu współpracy pomiędzy szkołami z budżetu gminy.


Udział wójta, przedstawicieli urzędu w pracach stowarzyszeń i oficjalnych spotkaniach.

 1. Udział wójta gminy w Walnym Zgromadzeniu Założycielskim Stowarzyszenia Samorządów Rzeczpospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy.
 2. Udział z/cy wójta w Walnym Zgromadzeniu SSOM w Goleniowie gdzie miedzy innymi prezentowane były przez grupy robocze sprawozdania z realizacji przygotowań do wspólnych przedsięwzięć w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
 3. Udział wójta gminy w pracach Rady Lokalnej Grupy Działania WIR w Stargardzie
 4. Uczestnictwo wójta w spotkaniu prezydentów, burmistrzów i wójtów powiatu stargardzkiego.

Sprawy różne

 1. Na boisku Orlik odbyły się eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej  dla dzieci o Puchar Prezesa Rady Ministrów. W dniu 26 września reprezentacja gminy uczestniczyła w eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się w Lipianach
 2. Na plaży w Zieleniewie odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze z udziałem strażaków z Boitzenburga. W zawodach zwyciężyła OSP Bielkowo przed OSP Kobylanka, trzecie miejsce zajęła ekipa z Niemiec.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30