Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 31 maja 2012


Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy 
w Kobylance w okresie od 10 maja 2012 roku do 31 maja 2012 roku

I. Przebieg postępowania od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej dla biogazowni  po przesłaniu raportu do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sanepid):
a. 9 maja – drugie wezwanie do uzupełnienia raportu na podstawie pism RDOŚ   i PPIS.
b. 25 maja – trzecie wezwanie do uzupełnienia raportu na podstawie pisma strony stowarzyszenia „Parkowa Dolina”.
c. 28 maja – złożenie przez inwestora uzupełnień dotyczących zapytań PPIS.

II. Na terenie Urzędu Gminy w dalszym ciągu prowadzona jest kompleksowa kontrola działalności finansowej Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkowa ze Szczecina. Planowane zakończenie kontroli przesunięto o dwa tygodnie tj. do połowy czerwca br. 

III. Dodatkowo trwa również kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która potrwa do połowy czerwca br.

IV.  Po czterech miesiącach zakończyły się odmową negocjacje z Bankiem Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie udzielenia kredytu na prefinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie”. W dalszym ciągu mamy kłopot z końcową zapłatą za wykonane prace kanalizacyjne. Cały czas ponosimy konsekwencje zmiany  Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego sposób liczenia długu publicznego. Fakt ten stanowi olbrzymi problem w rozmowach z bankami ze względu na przekroczony wskaźnik, który za ubiegły rok według nowego sposobu liczenia wynosi 62,9%. Warto podkreślić, że gdyby nie ta zmiana Gmina miałaby obecnie wskaźnik zadłużenia na poziomie 43% i w związku    z tym nie byłoby żadnych problemów z realizacją zaplanowanych wcześniej inwestycji. 

V. Dodatkowym utrudnieniem w bieżącej działalności jest niezrealizowane do dnia dzisiejszego końcowe rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim inwestycji drogowych z ubiegłego roku na kwotę ponad 450 tys. złotych. Już trzykrotnie korygowaliśmy wniosek płatniczy i staraliśmy się uzgodnić wszystkie uwagi i niejasności. Niestety zawsze dopiero po ustawowym terminie 30 dni dostajemy kolejne zupełnie nieprzewidywalne uwagi co     w konsekwencji cały czas odsuwa otrzymanie tej refundacji.

VI. Ogłoszony został konkurs na dyrektora szkoły podstawowej w Kunowie. Rozstrzygnięcie  w dniu 11 czerwca br.

VII. Osiągnięte zostało porozumienie w sprawie umowy na dzierżawę Ośrodka Zdrowia           w Kobylance. Stosowna umowa na wieloletnią dzierżawę zostanie podpisana                      w najbliższym czasie.

VIII. Od 1 września poszerzona będzie komunikacja publiczna na terenie Gminy Kobylanka świadczona przez MZK Stargard. Komunikacją objęte będą następujące miejscowości Gminy: Kunowo, Zieleniewo, Morzyczyn, Jęczydół, Bielkowo, Kobylanka, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo. W związku z powyższym dojazd dzieci do szkół będzie odbywał się w przeważającej części z wykorzystaniem autobusów komunikacji publicznej. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie zasady dojazdu łącznie z rozkładami jazdy zostaną rozpowszechnione w naszych placówkach oświatowych.

IX. Od miesiąca kwietnia na terenie Gminy prowadzony jest radarowy pomiar prędkości. Obecnie prowadzony jest w miejscowościach Zieleniewo, Morzyczyn, Motaniec. W dalszej kolejności obejmie jeszcze Kobylankę i Reptowo. Przedsięwzięcie to jest konsekwencją skarg mieszkańców tych miejscowości powtarzających się od wielu lat na zebraniach wiejskich dotyczących bezpieczeństwa i nadmiernej prędkości rozwijanej przez kierowców. Potwierdza się przypuszczenie, że to MY mieszkańcy gminy jeździmy za szybko ponieważ większość dotychczas wystawionych mandatów dotyczy mieszkańców gminy.

X. Przygotowując się do nowego wyzwania jakim będzie od nowego roku prowadzenie przez Gminę zgodnie z nowa ustawą gospodarki odpadami, ogłoszono konkurs na nowe stanowisko pracy. Osoba wyłoniona w konkursie będzie odpowiedzialna za wdrożenie  i prowadzenie na terenie Gminy zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w ubiegłym tygodniu. 

XI. Podczas tegorocznego spotkania Międzynarodowego Jury Blue Flag Błękitne Flagi zostały przyznane dla 3 098 plaż oraz 646 marin z 36 krajów całego Świata. Mam przyjemność poinformować, że Błękitna Flaga na sezon 2012 przyznana została dla kąpieliska gminnego nad Jeziorem Miedwie w Zieleniewie. Jest to efektem porozumienia i współpracy Gminy Kobylanka z Miastem Stargard, OSiR w Stargardzie oraz WOPR. Ze strony Gminy pomysłodawcą był koordynator Miedwiańskiego Centrum Wodnego Dariusz Zagrodzki. Błękitna Flaga jest wyzwaniem dla wszystkich sygnatariuszy porozumienia co  w konsekwencji spowoduje dalszy wzrost bezpieczeństwa i podniesie komfort wszystkich korzystających z kąpieliska.

XII. Po blisko sześciu latach rozstrzygnięta została przez Naczelny Sąd Administracyjny decyzja w sprawie podatku od nieruchomości z roku 2006 dla jednej ze spółek będącej podatnikiem gminy. Niestety jest ona negatywna i pociągnie za sobą wydatek z budżetu na blisko 300 tys. złotych. W związku z tym, że w Polskim Prawie (absurd) wójt nie jest stroną w sprawie mogliśmy tyko z boku przyglądać się przebiegowi procesu. Poniżej przedstawiam przebieg sprawy i rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Sądów Administracyjnych.

XIII. W związku z licznymi uwagami dotyczącymi funkcjonowania autokomisów prowadzona jest analiza ich funkcjonowania pod względem prawnym, łącznie z uwzględnieniem ich obecności w bezpośredniej strefie Ochrony Wód Jeziora Miedwie i zgodności z ustawą      o ochronie środowiska. Natomiast pod względem podatkowym jeżeli właściciel komisu nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie powierzchni na której stoją samochody podlega opłacie targowej. W pierwszej kolejności sprawdzone zostanie czy właściciel autokomisu uiszcza podatek od nieruchomości, czy tez jest tyko dzierżawcą terenu od innego właściciela. Po tej analizie podjęte będą kolejne czynności w sprawie.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30