Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie, 5 maja 2011


5 maja 2011

Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance w okresie od 31 marca 2011 roku do 5 maja 2011 roku.


1.Informacja o podejmowanych działaniach i stanie wody na jeziorze Miedwie:

Poziom wody w Miedwiu:

a.26.08.2010 r. / 14.18 m (całkowite otwarcie jazu na rzece Płoni)
b.18.02.2011 r. / 15.08 m (poziom maksymalny)
c.01.03.2011 r. / 14.98 m
d.01.04.2011 r. / 14,90 m
e.02.05.2011 r. / 14,68 m

Ponieważ pogotowie przeciwpowodziowe ogłasza się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i życia mieszkańców, dlatego w związku z opadającym poziomem wody wójt Gminy Kobylanka zarządzeniem w dniu 4 kwietnia o godzinie 13.00 odwołał pogotowie przeciwpowodziowe dla miejscowości położonych nad jeziorem Miedwie, na terenie Gminy Kobylanka.

Jednak Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, informuje mieszkańców, że w związku ze zniszczeniem części nawierzchni Promenady nadal jest utrzymany zakaz dla ruchu pojazdów całą Promenadą. Wyłączone są nadal    z ruchu kołowego następujące ulice:
  • odcinek drogi między ul. Jeziorną, a ul. Nad Miedwinką (ul. Nadwodna, Szuwarowa, Trzcinowa i Tartakowa),
  • ul. Kormorana, Perkoza, Rybołowa,
  • zachowuje się zakaz ruchu pieszego na promenadzie w następujących  miejscach:
  • molo główne przy plaży,
  • pomost nr 1 przy ul. Jeziornej,  


2.Rozpoczęły się działania związane z wyceną  strat powstałych nad jeziorem Miedwie w związku z zalaniem przez powódź części Promenady. Dodatkowo prowadzone są ekspertyzy techniczne dotyczące możliwości korzystania         z tych części Promenady, które zostały już odsłonięte przez wodę i wizualnie wyglądają dobrze. 
Wstępne szacunki wykazują straty spowodowane podtopieniami na całym terenie Zieleniewa i Morzyczyna w wysokości około 161 000 zł. Tyle będzie kosztowało odtworzenie uszkodzonej infrastruktury. Po zakończeniu prac związanych z wyceną uszkodzeń wystosujemy odpowiednie zgłoszenie do ubezpieczyciela i rozpoczniemy usuwanie szkód, aby w możliwie jak największym zakresie udostępnić infrastrukturę Promenady dla turystów.

3.W związku z wysokim poziomem wody odwołane są wszystkie imprezy zaplanowane na miesiąc maj w amfiteatrze nad jeziorem. Sam amfiteatr nie uległ podtopieniu ani uszkodzeniu. Jednak do organizacji imprez potrzebny jest prąd. Aby z niego skorzystać trzeba poruszać się po podmokłym terenie. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo dodatkowe zasilanie elektryczne potrzebne do organizacji imprez w amfiteatrze nie zostało włączone. Dopiero jak pomiary elektryczne wykażą właściwe wskazania, prąd zostanie włączony. Według przewidywań nastąpi to dopiero na początku czerwca br.
W związku z zaistniałą sytuacją do dnia dzisiejszego nie został opublikowany kalendarz imprez „Miedwiańskiego Lata 2011”. Część koncertów została już bezpowrotnie odwołana, kolejne zostały przełożone na nowe terminy. Dopiero po udostępnieniu muszli poinformujemy wszystkich o koncertach i imprezach, które odbędą się do końca obecnego sezonu letniego.

4.8 kwietnia wójt uczestniczył w X Zachodniopomorskim Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Konwent odbywał się w Kołobrzegu. Wśród gości i prelegentów Konwentu, pojawili się m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, który przedstawił aktualny stan wdrożenia i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz udzielił informacji dotyczącej nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.   Wicewojewoda Zachodniopomorski poinformował wszystkich zebranych o działaniach podejmowanych przez rząd w sprawie dalszej kontynuacji Narodowego Programu Budowy Dróg  (popularne schetynówki ). Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Józef Chodarcewicz odniósł się do nowej ustawy o finansach publicznych oraz do rozporządzenia Ministra finansów dotyczącego sposobu obliczania zadłużenia gmin. Pocieszające było stwierdzenie Pana Prezesa, że gmina Kobylanka sobie poradzi z zaistniałą sytuacją Na Konwencie jego przewodniczącym, na kolejną kadencję został wybrany burmistrz Karlina - Waldemar Miśko.

5.Odbyła się kolejna wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska związana ze zmianami wprowadzonymi do projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego gminy po ostatnim publicznym wyłożeniu.  Zmiany wprowadzone do Studium obecnie są w uzgodnieniach z instytucjami zewnętrznymi i po tej procedurze Studium ponownie zostanie wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na debacie publicznej wszyscy wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o sposobie realizacji ich wniosków do zmian w Studium.

6.Dnia 2 maja odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka i 65 LECIA OSP Kobylanka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym. Następnie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury odbył się uroczysty apel na którym odznaczono najlepszych strażaków ochotników i podziękowano za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy

7.Cały czas pracujemy nad finansowaniem budżetu na 2011 rok. Sytuacja finansowa Gminy na koniec marca: link do BIP

8.Wójt złożył Radzie Gminy wniosek w formie projektu uchwały  o odwołanie skarbnika gminy i powołanie nowego. Wójt skorzystał  z obowiązującego prawa i nie złożył pisemnego uzasadnienia do projektu uchwały. Jako powód tej decyzji podał utratę zaufania i brak możliwości dalszej współpracy. 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31