Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie 07.2017

Sprawozdanie 07.2017
Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za lipiec 2017 r.

ZESTAWIENIE INTERWENCJI

lipiec -ilość

Zgłoszenia mieszkańców oraz innych osób fizycznych i prawnych

65

w tym zgłoszenia i interwencje nieuzasadnione

2

Zgłoszenia instytucji państwowych, samorządowych, innych służb

10

Działania interwencyjne własne SG w Kobylance

56

Razem

133


ZESTAWIENIE MANDATÓW

lipiec -ilość

pouczenia

30

mandaty

3

Razem

33

 

INNE CZYNNOŚCI

lipiec -ilość

Wspólne służby z Policją, Strażą Leśną

3

Patrole piesze Straży Gminnej

13

Asysty w czynnościach na rzecz urzędów, instytucji i służb.

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej (szkoły,stadiony,świetlice,itp.)

740

Kontrole posesji (płatności, umowy, deklaracje zw. z gosp. odpadami)

33

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

37            

Kontrole opłat wynikających z uchwał RG (targowa, transportu, inne)

0

Kontrole robót budowlanych w terenach publicznych (zajęcia terenu)

12

Inne istotne czynności, jak:

 

Ujawnienie nielegalnych wysypisk, składów nieczystości

5

Usuwanie nielegalnych wysypisk, składów

4

Usuwanie wraków pojazdów

0

Usuwanie truchła zwierzyny

7

Inne:

 

Pisma, powiadomienia, wystąpienia

21

Zabezpieczenie imprez w tym kościelnych

8

Dyżury w GOK dla mieszkańców gminy

1

Prelekcje i pogadanki w szkołach

0

Razem

902


                                                                                                               Sporządził: Robert Sawicki

                                                                                                                                                   Kom-t SG

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30