Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 17.08.2018

Rybactwo i Morze

„Przebudowa alei spacerowej w ciągu Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie.”

z programu operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

 


BENEFICJENTEM pomocy w ramach działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej jest Gmina Kobylanka.


Głównym celem operacji jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.


Projekt ma na celu tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.


W ramach inwestycji planuje się przebudowę chodnika stanowiącego dojście do Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie.


Realizacja projektu przyczyni się do:

- poprawy warunków ruchu pieszego, przez co zwiększy się dostępność i bezpieczeństwo,

w tym także dla osób niepełnosprawnych,

- zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości Zieleniewo


Całkowita wartość projektu: 221.685,93złotych.

Wartość dofinansowania: 100.000,00 złotych.


Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2018
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31