Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Zasady segregacji odpadów

Pobierz i wydrukuj ulotkę w PDF

Segregacja odpadów nie jest trudna wymaga od nas zaledwie minimalnego zaangażowania oraz wyrobienia w sobie pewnego nawyku i wprowadzenia go w codziennym życiu.

Im więcej wysegregujemy odpadów w naszych domach, tym łatwiej jest je odzyskać. Surowce wrzucone do pojemnika na odpady zmieszane często nie nadają się już do recyklingu (butelki szklane są potłuczone, makulatura zabrudzona i mokra a folia nadmiernie zabrudzona i zniszczona). Natomiast szkło pozyskane w drodze segregacji jest w całości przekazywane do hut szkła a tworzywa sztuczne i makulatura, zbierane w sposób selektywny w pojemnikach do tego przeznaczonych, zanim trafią do recyklera, są w sortowniach sortowane w celu rozdzielenia na poszczególne rodzaje surowców.


PAPIER

Dlaczego powinniśmy segregować odpady z makulatury?
Zapotrzebowanie na makulaturę stale wzrasta. Branża papiernicza przerabia rocznie około 800 tysięcy ton papieru, a jak donoszą statystyki każdy człowiek zużywa ponad 65 kilogramów papieru rocznie. Zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym, makulatura stanowi idealny surowiec do otrzymywania papieru lub tektury. W wyniku recyklingu jednej tony papieru obniża się zużycie drewna, zostają zachowane zasoby leśne (można uchronić przed wycinką 17 drzew), dochodzi do zaoszczędzenia 75% energii, następuje zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają nigdzie indziej jak tylko na składowiska (zmniejszenie ilości odpadów składowanych o około 5 m3), powoduje to także zmniejszenie zanieczyszczeń trafiających do powietrza (o 74%) i ilości wytwarzanych ścieków (o 35%).
Pamiętaj ! aby makulatura nie była mokra oraz aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia: mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby) mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).
Należy usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw, takie jak spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, foliowe okienka w kopertach, itp. W kalendarzach i terminarzach odrywamy twarde okładki zrobione z tworzyw sztucznych lub materiałów skóropodobnych

TAK należy wrzucać:

 • papier piśmienny,
 • gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki,
 • katalogi,
 • książki, zeszyty
 • opakowania tekturowe,(np. po proszkach do prania)
 • kartony, tekturę falistą.

NIE należy wrzucać:


 • papieru samokopiującego,
 • kalki,
 • zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach,
 • papieru woskowanego,
 • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • ubrań.
 • chusteczek jednorazowych, mokrych ręczników papierowych

Tworzywa Sztuczne i Metal

Dlaczego powinniśmy segregować odpady z tworzyw sztucznych?
Tworzywa sztuczne są osiągnięciem przemysłu chemicznego, które przyniosły niemal odwrotny niż zamierzano skutek. Parę lat temu tworzywa sztuczne stanowiły zaledwie 2 % zawartości naszych kubłów. Teraz te produkty zalały wręcz cały rynek. Tworzywa sztuczne ze względu na swoje właściwości i budowę chemiczną nie ulegają naturalnemu rozkładowi. Przykładowo rozkład plastikowej butelki po napoju chłodzącym (PET) może trwać nawet do 1000 lat
Przy opakowaniach plastikowych, które zajmują dużo miejsca, zgniatanie jest bardzo ważne. Dzięki temu zmniejszymy ich objętość i więcej ich się zmieści w worku. Puszki muszą być opróżnione, zgniecione i osuszone, nie musimy zdzierać etykiet papierowych.
Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne, istotne, aby były względnie czyste, a drobne zanieczyszczenia im nie zaszkodzą.

TAK należy wrzucać:

 • zgniecione i puste butelki po napojach,
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej - najlepiej opłukać je wodą, nie trzeba dokładnie myć
 • plastikowe nakrętki, opakowania po olejach spożywczych -nie trzeba dokładnie myć, wystarczy opłukać wodą
 • aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach, kapsle, wieczka, nakrętki do słoików
 • kartony po mleku i napojach,
 • torebki, folie (suche), folię aluminiową spożywczą
 • worki, reklamówki, (suche)
 • koszyczki po owocach.
 • siateczki z tworzyw sztucznych na owoce

NIE należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek,
 • opakowań po lekach,
 • opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • mebli i ich części,
 • jednorazowych naczyń,
 • sprzętu AGD.


SZKŁO

Dlaczego powinniśmy segregować odpady ze szkła?
Wśród odpadów komunalnych szkło stanowi około 10 %. Największy udział stanowią butelki i słoje. Szacuje się, że w Polsce na jednego mieszkańca przypada około 18 kg odpadów szklanych na rok. Do wyrobu opakowań szklanych oprócz takich składników jak piasek szklarski, wapienie, dolomity czy soda, stosuje się także tak zwaną stłuczkę szklaną. Jest to materiał złożony ze zużytych opakowań szklanych (które my segregujemy) oraz odpadów powstających przy krajaniu lub kształtowaniu wyrobów szklanych.
Dokładne mycie szkła nie jest konieczne, nie musimy też ściągać papierowych etykiet . Instalacje do czyszczenia stłuczki szklanej w hutach szkła dobrze radzą sobie z wyłapywaniem takich zanieczyszczeń jak: resztki jedzenia czy etykiety. Istotne, aby w pojemniku nie znajdowały się części metalowe ani plastikowe.

TAK należy wrzucać:

 • butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek),
 • butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek),
 • słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek).
 • słoiki ze szkła barwionego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek).

NIE należy wrzucać:

 • szkła okiennego,
 • szkła zbrojonego,
 • szkła żaroodpornego,
 • fajansu,
 • porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków, szklanek
 • luster, kineskopów,
 • szyb samochodowych,
 • świetlówek, żarówek,
 • opakowań po lekach,
 • termometrów.

Uwaga !

Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy odpady, które nie podlegają segregacji do odpowiednich worków. Nie możemy wrzucać tu też :

- Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, gruzu, odpadów budowlanych, rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego, AGD, zużytych opon, baterii, tonerów, kartridżów, chemikaliów i opakowań po nich, przeterminowanych lekarstw i opakowań po nich, żarówek świetlówek, przepracowanych olejów silnikowych, odpadów biodegradowalnych zielonych.


Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31