Zapraszamy na  szkolenie/warsztaty z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

W związku z ogłoszonymi konkursami (www.wir-lgd.org.pl, zakładka konkursy, podzakładka PROW ogłoszenie +pliki), Stowarzyszenie „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju  zaprasza na szkolenie 12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Marianowie ul. Mieszka I 1.

Wnioskodawcami działań z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury  i organizacje pozarządowe. Konkursy dotyczą  niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. Program na stronie www.wir-lgd.org.pl.