Kunowo zbudowane jest w kształcie owalnicy. Wieś położona jest przy wschodnim brzegu jeziora Miedwie, około 3 km od szosy nr 10 Stargard – Szczecin.
Według badań archeologicznych na terenie Kunowa już w XI i XII wieku istniała osada, po której zachowało się cmentarzysko szkieletowe. W odkrytych grobach znaleziono przedmioty codziennego użytku: naczynia, grzebienie, broń i ozdoby.
W 1248 roku książę Barnim I nadał wieś biskupowi kamieńskiemu, stąd używana była XIII – wieczna nazwa Kunowo Biskupie. W 1642 roku zbudowano tu folwark i siedzibę majątku ziemskiego. Do dziś zachował się późniejszy neoklasycystyczny dwór, wzniesiony na planie litery L. Jego skrzydło parterowe pochodzi z początku XIX wieku. W latach 1942 – 1944 istniał tu niemiecki obózdla jeńców francuskich.
Pośrodku wsi wznosi się późnogotycki kościół . Na starym przykościelnym cmentarzu znajduje się kilka poniemieckich nagrobków. Pod cisem obok kościoła leżą dwa polne kamienie. Są to nagrobki, pod którymi spoczywają zwłoki ojca i syna. Większy z kamieni, poświęcony jest ojcu – sołtysowi wsi, Richardowi Jaecksowi (1886 – 1941), zaś mały kamień jego synowi. Na tym, jakby „przytulonym” do większego kamienia, mieści się napis w języku niemieckim: 27.9.1911 – 25.8.1944 na pamiątkę dziedzica Ulricha Jaeksa… zabitego w Warszawie. Mój zaszczyt znaczy wierność. Wskazuje on na udział mężczyzny w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Nagrobek symbolizuje zatem tragiczny związek mieszkańca Kunowa z Polską z czasu II wojny światowej.
Na terenie kościoła i przykościelnego cmentarzem są aleje, które tworzą lipy i klony. To istne skarby przyrody. Rosną tu
z nagonasiennych:

 • cis pospolity, m.in. stary okaz silnie rozgałęziony od ziemi,
 • świerk pospolity,
 • modrzew europejski,
 • cyprysik Lawsona i odmiany (przy nagrobkach),
 • żywotnik zachodni i odmiany (przy nagrobkach),
 • jałowiec pospolity odmiana Hibernica (przy nagrobkach);

z okrytonasiennych:

 • leszczyna pospolita i odmiana Fuscorubra,
 • lipa szerokolistna, np. w alei drzewo o obw. pnia ponad 330 cm,
 • lipa drobnolistna,
 • wiąz szypułkowy, np. okaz – rosnący w alei klonowej – z pniem o obw. około200 cm,
 • klon pospolity,
 • bluszcz pospolity – na murze otaczającym teren z kościołem,
 • jesion wyniosły.

Przez Kunowo prowadzi znakowany Szlak Ziemi Pyrzyckiej im. Stanisława Jansona, od Morzyczyna przez Przelewice do Pyrzyc.