Szkoła Podstawowa w Kunowie funkcjonuje od 20 czerwca 1945 roku. W szkole znajduje się obszerna świetlica, biblioteka, piękna, nowoczesna sala gimnastyczna, przy której znajdują się natryski dla uczniów i inne pomieszczenia gospodarcze. Najmłodsi mogą korzystać z placu zabaw na boisku szkolnym. Swoją pomocą dzieciom służą psycholog, pedagog oraz logopeda. Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, podczas których mogą wyrównywać swe braki edukacyjne oraz rozwijać zainteresowania. Na terenie szkoły funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy zajmujący się dyscypliną sportową jaką są zapasy w stylu wolnym dziewcząt i chłopców. Dzieci mogą również zapisać się do Klubu Karate Kamikaze.
Szkoła przystąpiła do programu społecznego Szkoła bez przemocy, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkole konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczają to zjawisko.

 

Kontakt
Telefon: 91 561 00 16
WWW: www.kunowo.edu.pl
Email: sp@kunowo.edu.pl
Adres: Kunowo 45a, 73-110 Stargard