Urząd Gminy w Kobylance
Szkolna 12
73-108 Kobylanka
Telefon: 91 561 03 10 lub 91 578 85 21
Faks: 91 57 88 520

ugk@kobylanka.pl

Godziny otwarcia:
8:00 – 16:00 – pon.
7:15 – 15:15 – wt. – piąt.

Punkt Obsługi Interesanta
czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy
Telefon: 91 578 85 40
poi@kobylanka.pl

Wójt: 
Julita Pilecka
wojt@kobylanka.pl

Zastępca Wójta:
Irena Rybarczyk
irena_rybarczyk@kobylanka.pl

Sekretarz: 
Joanna Bajsarowicz
sekretarz@kobylanka.pl

Skarbnik: 
Joanna Radziwon
joanna_radziwon@kobylanka.pl

Inspektor ochrony danych osobowych 
Damian Szmit
tel. 503677713

iod@data.pl

Rada Gminy Kobylanka
tel. 91 578 85 35
radagminy@kobylanka.pl

FUNKCJA / DZIAŁ

LOKALIZACJA

KONTAKT

WÓJT GMINY KOBYLANKA pokój nr 17 – I piętro (wejście przez sekretariat) Julita Pilecka tel. 91 561 03 10 lub 91 578 85 21 (sekretariat)
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY pokój nr 16 – I piętro (wejście przez sekretariat) Irena Rybarczyk tel. 91 578 85 24
SEKRETARZ GMINY pokój nr 15 – I piętro Joanna Bajsarowicz tel. 91 57 88 534
SEKRETARIAT I piętro Elżbieta Sznycer tel. 91 561 03 10 lub 91 578 85 21
fax 91 57 88 520
REFERAT FINANSOWY
SKARBNIK pokój nr 18 – I piętro Joanna Radziwon tel. 91 57 88 522
ZASTĘPCA SKARBNIKA pokój nr 13 – I piętro Ewa Radlińska tel. 91 57 88 547
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA pokój nr 19 – I piętro Klaudia Piekarska tel. 91 506 75 54
Agnieszka Łysoń tel. 91 57 88 526
WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
pokój nr 11 – I piętro Janina Zych tel. 91 57 88 527
Anna Kantor tel. 91 57 88 544
Izabela Cybulska tel. 91 506 75 55
WINDYKACJA pokój nr 12 – I piętro Małgorzata Hoff tel. 91 57 88 539
Małgorzata Chmara tel. 91 57 88 537
REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
OBSŁUGA INTERESANTÓW punkt obsługi – parter Katarzyna Kondracka 91 578 85 40
KADRY, WYNAGRODZENIA pokój nr 21 – I piętro Dorota Frąckiewicz tel. 91 57 88 532
OBSŁUGA RADY GMINY, SOŁECTWA pokój nr 24- II piętro Beata Roszkowska tel. 91 578 85 35
OŚWIATA pokój nr 21 – I piętro Martyna Roślak tel. 91 506 75 56
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
pokój nr 3 – parter Iwona Wróbel tel. 91 506 75 52
OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO pokój nr 2 – parter Marcin Lewicki tel. 91 57 88 543
UTRZYMANIA DRÓG pokój nr 3 – parter Agnieszka Mikuła tel. 91 578 85 46
GOSPODARKA WODNA, MELIORACJA pokój nr 2 – parter Dagmara Sromek tel. 91 57 88 525
GOSPODARKA ODPADAMI,
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE
pokój nr 4 – parter Wioletta Szustakiewicz tel. 91 578 85 29
Katarzyna Pikulik tel. 91 506 75 59
GOSPODARKA KOMUNALNA, ZAOPATRZENIA,
TRANSPORT, OCHRONA ZDROWIA
pokój nr 1 – parter Patrycja Romacka tel. 91 506 75 76
Joanna Baszak tel. 91 506 75 75
REFERAT INWESTYCJI
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I WARUNKI ZABUDOWY pokój nr 5 – parter Magdalena Wawrowicz tel. 91 57 88 531
Anna Graś tel. 91 505 75 60
INWESTYCJE, FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE pokój nr 5 – parter Anita Ziębińska-Nowak tel. 91 57 88 523
Wiesław Szymański tel. 91 57 88 542
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI pokój nr 26 – II piętro Elżbieta Sawka tel. 91 57 88 528
Magdalena Zawadzka tel. 91 506 75 57
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
OBRONA CYWILNA I SPRAWY OBRONNE,
OCHRONA PPOŻ,
KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
pokój nr 6 – parter Agnieszka Wachowiec tel. 91 578 85 48
Katarzyna Jaskulska tel. 91 506 75 58
SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE,
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
pokój nr 20 – I piętro Łucja Klińska tel. 91 57 88 530