Wieś powstała jako kolonia folwarczna w 1785 roku i do 1820 należała do majątku Podlesie, położonego 0,5 km na południe od Sowna. Około 1830 roku powstały gospodarstwa luźno rozrzucone na dużej polanie otoczonej lasami Puszczy Goleniowskiej. Okolice Cisewa są urokliwe, godne polecenia turystom uprawiającym wędrówki piesze i rowerowe.
Na północnym krańcu wsi, obok dawnego budynku szkoły z 1913 roku, znajduje się zarośnięty dziko cmentarz, założony w XVIII wieku. Znajduje się na nim najstarszy czytelny nagrobek z 1860 roku oraz obelisk – pomnik poświęcony poległym niemieckim mieszkańcom wsi w czasie I wojny światowej. W zabudowie wsi zachowały się budynki mieszkalne i gospodarcze o konstrukcji ryglowej z XIX i XX wieku.
W pobliżu Cisewa przebiega  znakowany  „niebieski”  szlak turystyczny Anny Jagiellonki – prowadzący od Stargardu do Szczecina – Załomia.
Do sołectwa Cisewo należy  Wielichówko – osada leśna, znana od 1777 roku jako folwark, należący do często zmieniających się właścicieli, położony na obrzeżu Puszczy Goleniowskiej. We wsi istniał dwór z XVIII wieku, rozbudowany w XIX wieku, a spalony w 1945 roku. Do dziś zachowały się fragmenty zabudowy folwarcznej. Są to budynki mieszkalne i gospodarcze z końca XIX wieku oraz pozostałości parku dworskiego.