HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

DRUKI
DO POBRANIA

GRA W KOLORY
ZASADY
SEGREGACJI ODPADÓW

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY (REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ)

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ELEKTROŚMIECI, ZUŻYTE BATERIE, PRZETERMINOWANE LEKI
CO Z NIMI ZROBIĆ?

AKTY
PRAWNE

Gmina Kobylanka informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.