Aktualności

Strona główna/Aktualności

Konsultacje społeczne programów ochrony powietrza

Informujemy, że trwają konsultacje społeczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego. Więcej informacji: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie