Wójt Gminy – Julita Pilecka

Telefon: 91 561 03 10 (sekretariat)
Email: wojt@kobylanka.pl

Godziny przyjmowania: poniedziałek 12.00 – 16.00