Harmonogram wywozu odpadów 

I półrocze 2020 r.


Nr konta za wywóz odpadów komunalnych

Gmina Kobylanka : 47 1020 4867 0000 1802 0125 0307


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Pobierz plik


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku

Pobierz plik


Gmina Kobylanka informuje, że w 2019 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.