Na terenie gminy istnieją trzy szkoły podstawowe: w Kobylance, Kunowie i Reptowie, w którym znajdują się również dotychczasowe klasy gimnazjum. Najmłodszymi zajmuje się Przedszkole Publiczne „FUNDACJI SZCZECIŃSKA”, Niepubliczne Przedszkole Nutka w Kobylance oraz Niepubliczne Przedszkole Małe Talenty w Zieleniewie. Wszystkie placówki edukacyjno – wychowawcze na terenie gminy zapewniają dzieciom fachową opiekę dydaktyczno – wychowawczą. Każda ze szkół prowadzi naukę dwóch języków obcych, posiada dobrze zaopatrzoną bibliotekę, pracownię komputerową, świetlicę, salę gimnastyczną oraz boisko. Do dyspozycji uczniów jest pedagog, psycholog oraz logopeda. Szkoły realizują projekty unijne, które poprawiają atrakcyjność form kształcenia oraz zapewniają dzieciom równe szanse edukacyjne oraz powodują wzrost poziomu ich wiedzy i umiejętności. Placówki uczestniczą w różnego rodzaju akcjach i realizują istotne programy społeczne. Wszystkie szkoły zapewniają bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych. Na ich terenie funkcjonują różnego rodzaju koła zainteresowań, kluby sportowe, drużyny harcerskie. We wszystkich placówkach edukacyjnych dzieci mogą się kształcić i rozwijać w poczuciu bezpieczeństwa i wszelkiego komfortu, które pośrednio zapewnia im gmina.

Obwody Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Kobylanka (link):

https://bip.kobylanka.pl/artykul/uchwala-nr-viii-57-19-rady-gminy-kobylanka-z-dnia-30-maja-2019-r-w-sprawie-ustalenia-planu-siec