TU MOŻESZ ZNALEŹĆ INFORMACJE I POMOC:

 

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLANCE

 • Kobylanka ul. Szkolna 12

tel. 091 578 85 36, 091 578 85 38

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Kobylance

z siedzibą w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Jeziornej 6

( pomieszczenie Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego)

 

 • Porady psychologiczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci – konsultacje 3 razy w tygodniu z nr tel. 516 134 524

 

 • Porady z zakresu leczenia uzależnień ( alkohol, narkotyki), współuzależnieni, DDA, przemoc domowa nr tel. 691 401 553

 

 • Porady prawne- pomoc można uzyskać pod nr tel. 605 732 217

 

 • Interdyscyplinarny Zespól ds. przeciwdziałania przemocy w Gminie Kobylanka – kontakt pod nr tel. 091 578 85 36 lub 091 578 85 38

 

 • Gminna Komisja ds. rozwiazywania problemów alkoholowych – kontakt pod nr tel. 91 578 85 36 lub  091 578 85 38

 

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – kontakt pod nr tel. 091 578 36 lub 091 578 85 38

 

 • Straż Gminna- tel. stacjonarny 091 562 22 56 , tel. kom. 696 064 19

 

 • Nieodpłatny Punkt pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (wraz z mediacją) na obszarze Powiatu Stargardzkiego.

 

URZĄD GMINY W KOBYLANCE

Budynek OSP ul. Jeziorna 6 ( parter)

Godziny działania punktu: Piątek,  12.30-16.30

Adres e-mail stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

Kontakt telefoniczny pod numerem: 91 480 49 19 lub 91 480 49 23

W związku z pandemią pomoc świadczona jest za pomocą komunikacji na odległość. Preferowana forma kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 


Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

Wzór wniosku do pobrania oraz wskazówki wypełniania wniosku

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania