TU MOŻESZ ZNALEŹĆ INFORMACJE I POMOC:

 

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLANCE

  • Kobylanka ul. Szkolna 12

tel. 091 578 85 36, 091 578 85 38

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Kobylance

z siedzibą w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Jeziornej 6

( pomieszczenie Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego)

 

  • Porady psychologiczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci – konsultacje 3 razy w tygodniu z nr tel. 516 134 524

 

  • Porady z zakresu leczenia uzależnień ( alkohol, narkotyki), współuzależnieni, DDA, przemoc domowa nr tel. 691 401 553

 

  • Porady prawne- pomoc można uzyskać pod nr tel. 605 732 217

 

  • Interdyscyplinarny Zespól ds. przeciwdziałania przemocy w Gminie Kobylanka – kontakt pod nr tel. 091 578 85 36 lub 091 578 85 38

 

  • Gminna Komisja ds. rozwiazywania problemów alkoholowych – kontakt pod nr tel. 91 578 85 36 lub  091 578 85 38

 

  • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – kontakt pod nr tel. 091 578 36 lub 091 578 85 38

 

  • Straż Gminna- tel. stacjonarny 091 562 22 56 , tel. kom. 696 064 19

 

  • Nieodpłatny Punkt pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (wraz z mediacją) na obszarze Powiatu Stargardzkiego.

 

URZĄD GMINY W KOBYLANCE

Budynek OSP ul. Jeziorna 6 ( parter)

Godziny działania punktu: Piątek,  12.30-16.30

Adres e-mail stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

Kontakt telefoniczny pod numerem: 91 480 49 19 lub 91 480 49 23

W związku z pandemią pomoc świadczona jest za pomocą komunikacji na odległość. Preferowana forma kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.