HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA

SEZON ŁOWIECKI 2019/2020

Koło Łowieckie Grzywacz
Lp. Data Rejon polowania (nr obwodu) Zwierzyna do odstrzału
1 09.11.2019 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki
2 07.12.2019 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki
3 21.12.2019 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki, zając
4 04.01.2020 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki
5 11.01.2020 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki
Koło Łowieckie Leśnik
Lp. Data Rejon polowania (nr obwodu) Zwierzyna do odstrzału
1 26.10.2019 163 jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
2 09.11.2019 163 jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
3 30.11.2019 163 jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
4 07.12.2019 163 jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
5 21.12.2019 163 jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
6 28.12.2019 163 jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
7 11.01.2020 163 jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
8 25.01.2020 163 dziki, drapieżniki
9 08.02.2020 163 dziki, drapieżniki
OHZ Kliniska
Lp. Data Rejon polowania (nr obwodu) Zwierzyna do odstrzału
1 3-5.11.2019 162 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki
2 22-24.11.2019 162 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki
3 29.11.2019 162 polowanie interwencyjne – dzik
4 6-9.12.2019 162 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki
5 14.12.2019 162 polowanie interwencyjne – dzik
6 15.01.2019 162 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki

 

Harmonogram został sporządzony na podstawie informacji przekazanych przez koła łowieckie   (aktualizacja nr 2 – 27.12.2019 r.).

Polowania indywidualne nie wymagają zgłoszenia w Urzędzie Gminy.