Zgodnie z planem w miesiącach we wrześniu  i październiku prowadzone były prace remontowe w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance.

W ramach prac wykonano remont części garażowej oraz sanitarnej.

Remont obejmował m.in.:

  • wymianę instalacji elektrycznej,
  • wykonanie nowej posadzki,
  • wyremontowanie ścian i sufitów,
  • wymianę oświetlenia,
  • ułożenie płytek gresowych na ścianach.

29 października br. odbył się odbiór wykonanego remontu. Tego samego dnia miała miejsce w remizie również wizyta Pani Wójt – Julity Pileckiej, która przybyła obejrzeć efekty zakończonych prac.

Całkowity koszt robót wyniósł 65 173 zł, z czego:

–  kwota 36 173 zł została pokryta ze środków finansowych pochodzących z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,

– kwota 25 000 zł pochodziła ze środków gminy,

– kwota 4 000 zł otrzymana była z funduszu sołeckiego.

Wykonawcą remontu była firma Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Kachniarz z Kobylanki.

Wykonanie remontu było możliwe przede wszystkim dzięki determinacji członków OSP Kobylanka, którzy również aktywnie uczestniczyli w remoncie. Remiza zyskała nowy blask.  Przeprowadzony remont z pewnością przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy strażaków.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku strażakom z OSP Kobylanka uda się pozyskać atrakcyjne dofinansowania na tak długo oczekiwany przez nich nowy wóz strażacki. Wyremontowana remiza czeka w gotowości.