Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie informuje o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na przełomie roku 2019/2020 i w roku 2020 w województwie lubelskim i wielkopolskim.
W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

W załączeniu:
– materiał informacyjny opracowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – link
– rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – link