OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców o możliwości osobistego odbioru decyzji podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

Decyzje można odebrać, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, I piętro, pok. 11.

 

ZAPRASZAMY