Urząd Gminy Kobylanka informuje, że  poszukuje osób na staż w związku z naborem wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy  w sprawie zorganizowania stażu dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia – współfinansowanych  z EFS w ramach PO WER 2014-2020 – V edycja oraz dla osób w wieku 30 lat i więcej w ramach RPO WZ 2014-2020 VI edycja.

Więcej informacji – link