Zawiadomienie o odwołaniu zebrania wiejskiego

Informuję, że zebranie wiejskie sołectwa Kobylanka zaplanowane na dzień 21.01.2020 r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance zostaje odwołane.

 

Sołtys i Rada Sołecka