Informacja o wydawaniu żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance informuje, że od miesiąca luty 2020 roku istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kobylance w dniach od 07.02.2020r. do 17.02.2020r. celem otrzymania skierowania.
Wydanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowania wiąże się z przedstawieniem zaświadczeń o dochodach netto za m-c styczeń 2020r.                                                          

 

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza:

* 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
* 1 056 zł  w przypadku osoby w rodzinie

 

Kierownik GOPS
Anna Skorofil