Sołtys wsi Bielkowo informuje, że decyzje podatkowe będą do odbioru w świetlicy wiejskiej w Bielkowie

07.02.2020r. ( piątek ) od godz. 1700 do godz. 2000


Sołtys wsi Kobylanka informuje, że decyzje podatkowe będą do odbioru w budynku Centrum Kultury i Rekreacji Jeziorna 6 Kobylanka w dniach

15 – 16 lutego 2020 r. od godz. 1300 do godz. 1800


 Sołtys Wsi Kunowo informuje, że decyzje podatkowe można odbierać u pani sołtys Kunowo 42 codziennie  do dnia 20.02.2020 r. w godzinach od 1000 do 1900


Sołtys Sołectwa Morzyczyn-Zieleniewo informuje, że w dniach:

10.02.2020 r. – poniedziałek, od godz. 18.00 do godz. 19.00
13.02.2020 r. – czwartek, od godz. 18.00 do godz. 19.00
17.02.2020 r. – poniedziałek, od godz. 18.00 do godz. 19.00

w świetlicy w Morzyczynie będzie możliwość odebrania decyzji wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2020.