W związku z zagrożeniem Koronawirusem  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW w Szczecinie rekomenduje ograniczenie licznych spotkań oraz posiedzeń do absolutnego minimum. Zaleca się maksymalne wykorzystanie urządzeń technicznych celem uniknięcia kontaktów osobistych.