Urząd Gminy Kobylanka informuje, iż  zgodnie z § 8ust.1pkt 2 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792)  od 4 maja 2020 r. możliwe jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. W myśl przepisów nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie  piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

W związku z powyższym, boiska w Jęczydole i Bielkowie, funkcjonujące w ramach infrastruktury o charakterze otwartym pozostają nadal zamknięte.