Mimo nie występowania na dzień 9 lipca 2020 r. zjawiska suszy na terenie Gminy Kobylanka prezentujemy podstawowe wiadomości na temat procesu wnioskowania o szacowanie szkód suszowych w przypadku jej wystąpienia.

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Monitoring suszy prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

 

Wg danych ww. instytutu obecnie na terenie Gminy Kobylanka nie wystąpił okres sześciu dekad z niedoborem wodnym dla poszczególnych gatunków roślin i kategorii glebowych. Sytuacja zmieni się być może 11 lipca br., kiedy to zostanie ogłoszony kolejny raport. Gdyby instytut stwierdził kolejną dekadę z niedoborami wody wnioski o szacowanie szkód mogliby składać rolnicy posiadający uprawy zbóż jarych na glebach I kategorii (najsłabsze gleby – piaski pylaste i piaski słabo gliniaste).

Wnioski o szacowanie szkód suszowych mogą być składane tylko w formie elektronicznej przez konto ePUAP. Wyjątkiem są wnioski dotyczące szacowania szkód w krzewach i drzewach owocowych – właściciele takich upraw, na terenach na których stwierdzono suszę – składają wnioski papierowe w urzędach gmin.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosku suszowego oraz zakładania konta ePUAP znajdują się poniżej pod linkami (istotna informacja – aby założyć konto ePUAP należy posiadać konto e-mail oraz potwierdzić założenie konta ePUAP osobiście w siedzibie ZUS lub Urzędu Skarbowego; niektóre banki posiadają taką możliwość w swoich aplikacjach internetowych):

 

https://zodr.pl/download/ekonomia/wytyczne-zglaszania-suszy.pdf

http://www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020,3214062/