Firma AMW Sinevia sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy PALACZ  w kompleksach wojskowych 1144 Glewice, 989 Mosty  i  1953 Bielkowo.

Przewidywana data zatrudnienia od dnia 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r. na sezon grzewczy. Umowa o pracę, na czas określony, pełen etat w systemie  zmianowym (trzy zmiany), wynagrodzenie 3600 brutto.

Dane osoby do kontaktu: agnieszka.macikowska@sinevia.pl, tel. 664-003-733

 

OPIS STANOWISKA PRACY:

  • obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe (miał) i olej opałowy zgodnie z instrukcjami
    i normatywami na terenie kompleksu wojskowego
  • praca w systemie ciągłym ( trzy zmiany)
  • znajomość rodzajów stosowanych materiałów i umiejętny dobór właściwych narzędzi do wykonania zleconych robót,
  • sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
  • przestrzeganie zasad BHP i obowiązujących regulaminów spółki.

 

WYMAGANIA:

  • Świadectwo Kwalifikacyjne Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie kotłów wodnych – grupa 2,
  • mile widziana osoba z doświadczeniem na podobnym stanowisku.