W związku z ogłoszonymi naborami o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 – zakres Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii organizujemy szkolenia:

  • 18 września 2020 r. godz.1200 szkolenie w świetlicy – Dom Strażaka w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020 z PROW. Zakres tematyczny operacji – zachowania dziedzictwa lokalnego.
  • 18 września 2020 r. godz.1330 szkolenie w świetlicy – Dom Strażaka w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020/R z PORiM. Zakres tematyczny operacji – Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zainteresowani powinni bez zbędnej zwłoki potwierdzić uczestnictwo mailowo (wir-lgd@wp.pl) lub telefonicznie  91 57 843 78. Ramowe programy szkoleń na stronie www.wir-lgd.org.pl