Wójt Gminy Kobylanka zaprasza na uroczyste sadzenie sadzonki z dębu „CYSTERS” !!!
Sobota – 12 września, godz. 12.00
Miejsce: Rekowo