Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 25.09.2020 r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Motańcu z udziałem Pani Wójt odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Motaniec, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Sprawozdanie z bieżącej realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
 4. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.
 6. Uwagi i wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w  zebraniu.

Serdecznie zapraszamy:
Sołtys i Rada Sołecka

 


 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 21.09.2020 r. o godz. 1800 w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance ul. Jeziorna 6 odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Bielkowo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Sprawozdanie z bieżącej realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
 4. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.
 6. Uwagi i wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w  zebraniu.

Serdecznie zapraszamy:
Sołtys i Rada Sołecka

DOWÓZ NA ZEBRANIE WIEJSKIE

17:45 Przystanek w Bielkowie

Powrót po zakończeniu zebrania

 


 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Dnia 22.09.2020 r. o godz. 1800 w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance ul. Jeziorna 6 odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kobylanka, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Sprawozdanie z bieżącej realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
 5. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.
 7. Uwagi i wnioski.
 8. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy o liczne uczestnictwo w  zebraniu.

Serdecznie zapraszamy:
Sołtys i Rada Sołecka